digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Δελτία τύπου


Με αφορμή αναφορές σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συχνοτήτων για  την Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή στην εταιρία Digea Α.Ε. το τελευταίο διάστημα από μετέχοντες στο δημόσιο λόγο αλλά και ανάλογα δημοσιεύματα στον Τύπο με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί για βλάβη του Δημοσίου συμφέροντος είναι παντελώς αβάσιμοι, καθώς οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την απόδοση του σχετικού φάσματος, ήταν απόλυτα νόμιμες και διαφανείς με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό όπου τηρήθηκαν όλες οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με όρους και προϋποθέσεις ως προς το τίμημα και τις συμμετοχές που καθορίστηκαν από Ανεξάρτητη Αρχή. Επιπλέον, η εμμονή κάποιων για ακόμη υψηλότερο τίμημα για την απόδοση του τηλεοπτικού φάσματος, γεγονός πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα,  θα είχε μόνο θύμα την πολυφωνία και τους αδύνατους οικονομικά Τηλεοπτικούς Σταθμούς - κατά συνέπεια το Δημόσιο Συμφέρον. 

Συγκεκριμένα, η  διαγωνιστική διαδικασία, η μέθοδος τιμολόγησης και η διάρκεια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε με ευρωπαϊκούς όρους, ενώ έγιναν σειρά διαβουλεύσεων από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2013, συνεπώς υπήρχε χρόνος δημόσιας διαβούλευσης πέραν των 6 μηνών. Επισημαίνεται ότι στη χώρα μας επιλέχτηκε η διαδικασία του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του Παρόχου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής ως η πλέον κατάλληλη και διάφανης, παρότι δεν αποτελεί πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, το σύνηθες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι επιλογή βάση κριτηρίων, ενώ η τιμή του φάσματος είναι μηδενική στις χώρες με κρατικά ελεγχόμενο αδειοδοτικό πλαίσιο, ή σε χώρες όπου ο Πάροχος διατηρεί ελεύθερα δικαιώματα ως προς την επιλογή των πελατών του και της τιμολογιακής πολιτικής αναλογικά πολύ μικρότερο από τα €18,3 εκατ. που πληρώθηκαν στην Ελλάδα. Στόχος της πρακτικής που ακολουθούν είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της πολυφωνίας, η δυνατότητα παραγωγής τοπικού περιεχομένου, καθώς και η μη επιβάρυνση της συγκεκριμένης πλατφόρμας μετάδοσης περιεχομένου σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές.

Το δίκτυο της Digea αναπτύχθηκε με βάση τον Χάρτη Συχνοτήτων που όρισε η Πολιτεία. Μάλιστα, πέτυχε το πολύ υψηλό ποσοστό κάλυψης 96,2% του πληθυσμού, τόσο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, όσο και για Ιδιώτη Πάροχο. Θα περίμενε κάποιος, λοιπόν, ότι η Πολιτεία χρησιμοποιώντας μόνο μέρος του εκπλειστηριάσματος των €18,3 εκατ., να φρόντιζε να επεκτείνει την κάλυψη του σήματος, εφόσον στόχος της ήταν οι Ιδιωτικοί Τηλεοπτικοί σταθμοί να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα, δίνοντας την ελάχιστη επιπλέον κάλυψη που υπολείπεται των υποχρεώσεων του Ιδιώτη Παρόχου, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών. Άλλωστε σε αυτήν τη βάση έχει αντιμετωπιστεί το θέμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Digea πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο αναβαθμίζοντας την καθημερινή τηλεοπτική εμπειρία των Ελλήνων, έγκαιρα, πραγματοποιώντας μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,  βασισμένη αμιγώς σε ιδιωτικά κεφάλαια. Δημιούργησε ένα συμπαγές δίκτυο εκπομπής με την υψηλότερη ιστορικά κάλυψη για το σύνολο των Ιδιωτικών σταθμών. Μέσω του δικτύου αυτού οι Περιφερειακοί σταθμοί αναβάθμισαν σημαντικότατα την ποιότητα εκπομπής τους αλλά και την πληθυσμιακή τους κάλυψη με κόστος που σε όλες τις περιπτώσεις υπολείπεται του κόστους λειτουργίας και μόνο του αντίστοιχου αναλογικού δικτύου. Μάλιστα, η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, απελευθέρωσε το Ψηφιακό Μέρισμα και έδωσε την δυνατότητα στην Πολιτεία να εισπράξει έγκαιρα το ποσό των €381,1 εκατ. Επιπλέον, ανέλαβε η ίδια το εξαιρετικά δύσκολο έργο της ενημέρωσης του κοινού με πάνω από 15 διαφορετικά τηλεοπτικά σποτ, την διανομή έξι εκατ. φυλλαδίων με αναλυτικούς χάρτες κάλυψης, λειτουργώντας τηλεφωνικό κέντρο για το κοινό και μια εξαιρετικά λειτουργική ιστοσελίδα με πρωτοποριακές δυνατότητες. Αποτέλεσμα ήταν η απροβλημάτιστη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και κυρίως χωρίς καμία επιβάρυνση της Πολιτείας.

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η προσπάθεια των τελευταίων ημερών έχει ως στόχο να αλλοιωθεί η πραγματικότητα, για να παραποιηθεί το έργο που υλοποιήθηκε από την Digea. Οι επιδιώξεις αυτές αναμφίβολα δεν ταυτίζονται  με το δημόσιο συμφέρον στο οποίο γίνεται αναφορά, αλλά αποτελούν μέρος σειράς μεθοδεύσεων σκοπιμότητας που αδυνατούμε με καλή προαίρεση να κατανοήσουμε.


 


Ολοκληρώθηκε η μετάβαση στην ψηφιακή «εποχή» της τηλεόρασης, ένα σημαντικό έργο για τη χώρα με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Το έργο ανέλαβε και έφερε με επιτυχία σε πέρας η εταιρεία Digea, παρέχοντας ένα  προηγμένο τεχνολογικά τηλεοπτικό περιβάλλον με εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και ήχο καθώς και νέες δυνατότητες για την τηλεόραση, για πάνω από 10.500.000 τηλεθεατές που συνολικά επωφελούνται.

H Digea, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, κατόπιν Διεθνούς Διαγωνισμού, ανέλαβε να αναπτύξει το νέο επίγειο ψηφιακό δίκτυο τηλεοπτικής ευρυεκπομπής της χώρας και κατάφερε να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία και σε εξαιρετικά στενά χρονικά πλαίσια, μέσα σε μόλις 224 ημέρες, τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα. Το δίκτυο αποτελείται από 156 κέντρα εκπομπής και δίνει πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα με την τέλεια εικόνα και ήχο σε πάνω από το 96% του πληθυσμού, ποσοστό που παρά το εξαιρετικά δύσκολο ανάγλυφο της χώρας και τον μεγάλο αριθμό των νησιών της, είναι το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης στην Ευρώπη για την συγκεκριμένη πλατφόρμα μετάδοσης και για τους ιδιωτικούς σταθμούς.

 

Η Digea παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε 8 τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και 103 τηλεοπτικούς σταθμούς Περιφερειακής εμβέλειας. Η νέα Ψηφιακή πλατφόρμα, πέρα από την υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά την τηλεοπτική εμπειρία με περιεχόμενα υψηλής ευκρίνειας ενώ αναμένεται να βοηθήσει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσα από αμφίδρομες υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για το ευρύ κοινό.

Το τηλεοπτικό κοινό ενημερώθηκε αποτελεσματικά από την επιτυχημένη τηλεοπτική καμπάνια «Οικογένεια Κλικλίκου» με 20 ενημερωτικά επεξηγηματικά σποτ και πολύ ισχυρές πιέσεις επικοινωνίας. Παράλληλα διανεμήθηκαν στα νοικοκυριά πάνω από 6.000.000 φυλλάδια με λεπτομερείς χάρτες κάλυψης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσαρμογή στην νέα τεχνολογία ενώ το κοινό είχε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πλέον πετυχημένες μεταβάσεις στην Ευρώπη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε αμιγώς από ιδιωτικά κεφάλαια ενώ για την ανάπτυξη του Δικτύου χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός κορυφαίας τελευταίας τεχνολογίας που είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δικτύου.

Τέλος, η έγκαιρη ολοκλήρωση της Ψηφιακής Μετάβασης, επέτρεψε στην Πολιτεία την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για το Ψηφιακό Μέρισμα. Οι δύο αυτές αποδόσεις φάσματος απέφεραν στην Πολιτεία το ποσό των €400.000.000.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στη χώρα, ο Γενικός Διευθυντής της Digea, κ. Γιώργος Μαθιός δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η Digea αποτέλεσε το ‘όχημα’ ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου για τη χώρα, την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή, που ήρθε να αναβαθμίσει την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων καθώς οι τηλεθεατές ακόμη και στις ακριτικές περιοχές απέκτησαν πρόσβαση στην τέλεια εικόνα και ήχο του ψηφιακού σήματος. Τα κέντρα εκπέμπουν πλέον στις τελικές, κατοχυρωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο συχνότητες εξαλείφοντας τον κίνδυνο των παρεμβολών από τις γειτονικές χώρες. Η κρυστάλλινη εικόνα και ήχος είναι μόνο η αρχή των δυνατοτήτων της νέας πλατφόρμας που επιφυλάσσει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τους Έλληνες τηλεθεατές αλλά και την αγορά στο προσεχές μέλλον».


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Από το 2009 ανέλαβε ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα και στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο ολοκλήρωσε το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίστηκε από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea σε διάστημα 224 ημερών κατάφερε να ενεργοποιήσει 156 κέντρα εκπομπής, τα οποία δίνουν πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα στις τελικές συχνότητες της χώρας σε πάνω από το 96% του πληθυσμού.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης της χώρας με την ενεργοποίηση του ψηφιακού σήματος στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη.


Για πρώτη φορά, η νησιωτική Ελλάδα θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεοπτικής εκπομπής με κατοχυρωμένες συχνότητες, απαλλαγμένες από παρεμβολές, λύνοντας έτσι οριστικά τα προβλήματα πρόσβασης στο τηλεοπτικό σήμα για τους κατοίκους των νησιών μας. Ιδιαίτερα για τον ακριτικό πληθυσμό των Δωδεκανήσων, όπου για πρώτη φορά γίνεται μία πλήρης δικτύωση, η συγκεκριμένη μετάβαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης και βελτίωσης της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του έκτου και τελευταίου switch-off, 52 κέντρα εκπομπής θα δώσουν πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα σε περίπου 900 χιλιάδες κατοίκους των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου Χανίων, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Σάμου.

Ταυτόχρονα, με την ενεργοποίηση αυτών των κέντρων της τελευταίας μετάβασης, συνολικά επιτυγχάνεται κάλυψη άνω του 95% του πληθυσμού της χώρας, όπως έχει προβλεφθεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο κ. Μαθιός, Γενικός Διευθυντής της Digea δήλωσε σχετικά: «Με την ενεργοποίηση των 52 κέντρων εκπομπής των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της Κρήτης ολοκληρώνεται η διαδικασία της Ψηφιακής Μετάβασης της Χώρας. Η Digea ανταπεξήλθε σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό χρονοδιάγραμμα με επιτυχία, δίνοντας τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εικόνας και ήχου σε πάνω από το 95% των Ελλήνων, από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, μέσα σε μόλις 224 ημέρες».

Οι κάτοικοι των περιοχών που καλύπτονται από τα εν λόγω κέντρα, που θα περάσουν οριστικά στην ψηφιακή εποχή, θα χρειαστεί να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τεχνολογίας MPEG-4 [τηλεόραση ή εξωτερικό αποκωδικοποιητή] και από τις 6 Φεβρουαρίου να τον συντονίσουν στις συχνότητες της Digea. Τρία από αυτά τα κέντρα [Ρογδιά και Μαλάξα στην Κρήτη, Μόντε Σμιθ στη Ρόδο] εκπέμπουν ήδη ψηφιακά και θα μεταβούν στις τελικές συχνότητες εκπομπής. Οι τηλεθεατές που λαμβάνουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα από αυτά τα κέντρα θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους ή/και να κάνουν επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής τους.

Πλέον, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που καλύπτονται από τα κέντρα εκπομπής θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, με άψογη εικόνα χωρίς «χιόνια» και τέλειο ήχο, ενώ θα έχουν πρόσβαση και σε νέες υπηρεσίες όπως τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος [EPG].


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων, μετά την ολοκλήρωση και του πέμπτου switch-off, έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 103 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Περίπου 800.000 κάτοικοι των περιοχών της Βόρειας Ηπειρωτικής, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας θα συντονίσουν τους δέκτες τους στις συχνότητες του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος της Digea


Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών της Βόρειας Ηπειρωτικής, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΟΙΚ. 62941/1831/Φ111Α/29-10-2014, Φ.Ε.Κ. 2931/Β’/30-10-2014), πραγματοποιείται το πέμπτο από τα έξι συνολικά switch-off της χώρας ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea τμήμα των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων).

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετά από τα Κέντρα Εκπομπής, στις 19 Δεκεμβρίου θα ενεργοποιηθούν, με ταυτόχρονη παύση της αναλογικής εκπομπής, 7 βασικά κέντρα που θα προσφέρουν πληθυσμιακή κάλυψη λίγο παραπάνω από 85%, δηλαδή περίπου 800.000 κάτοικοι στους παραπάνω νομούς και νησιά θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία αναβαθμισμένη τηλεοπτική εμπειρία. Τα υπόλοιπα κέντρα θα ενεργοποιηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Οι κάτοικοι των περιοχών που καλύπτονται από τα εν λόγω κέντρα θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν αναλογικό σήμα μέχρι την αλλαγή του σε ψηφιακό ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των τηλεοπτικών σταθμών.

Πιο αναλυτικά, στις 19 Δεκεμβρίου οι κάτοικοι που καλύπτονται από τα κέντρα εκπομπής Αίνος, Παντοκράτορας, Λιγγιάδες, Μεταξάς, Κλεισούρα και Κέλλη θα χρειαστεί να διαθέτουν δέκτες που να υποστηρίζουν την τεχνολογία MPEG-4 (τηλεοράσεις ή αποκωδικοποιητές) και να τους συντονίσουν στις νέες συχνότητες επίγειας ψηφιακής εκπομπής, ενώ οι τηλεθεατές που ήδη απολαμβάνουν τα προγράμματα της επιλογής τους με τέλεια εικόνα και ήχο από το κέντρο εκπομπής των Ακαρνανικών, θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τις συσκευές τους ή να πραγματοποιήσουν επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αυτών.


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων, μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου switch-off, έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 74 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες.
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 

 


Στις 21 Νοεμβρίου 2,5 εκατομμύρια πολίτες συντονίζουν τους δέκτες τους στις συχνότητες του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος της Digea


Ολοκληρώνεται, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΟΙΚ. 62941/1831/Φ111Α/29-10-2014, Φ.Ε.Κ. 2931/Β’/30-10-2014], το τέταρτο από τα έξι συνολικά switch-off της χώρας, προκειμένου το αναλογικό τηλεοπτικό σήμα να αντικατασταθεί από το ψηφιακό στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, σε τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και τη Βόρεια Εύβοια.

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων θα αποκτήσουν πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea. 

Με αφορμή το τέταρτο «περιοχικό» switch-off στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ο CEO της Digea, κ. Γιώργος Μαθιός δήλωσε:

«Μετά τις τρεις πρώτες επιτυχημένες μεταβάσεις σε Πελοπόννησο, Αττική και Βορειοανατολική Ελλάδα, προχωράμε στην τέταρτη φάση αυτού του έργου, από τις έξι συνολικά, που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Ελληνικού πληθυσμού. Πλέον, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα θα απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους εκπομπές ψηφιακά, με καλύτερη εικόνα και ήχο και με επιπλέον υπηρεσίες».

Στις 21 Νοεμβρίου, 21 κέντρα εκπομπής θα «καλύψουν» με επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, μέρος της Στερεάς Ελλάδας και τη Βόρεια Εύβοια. Δεκαοκτώ κέντρα που τώρα εκπέμπουν αναλογικά θα περάσουν οριστικά στην ψηφιακή εποχή και οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τεχνολογίας MPEG-4 [τηλεόραση ή εξωτερικό αποκωδικοποιητή]. Τα υπόλοιπα τρία κέντρα εκπομπής, ο «Χορτιάτης» και το «Φιλίππειο» στη Θεσσαλονίκη και το «Δοβρούτσι» στη Λάρισα, ήδη εκπέμπουν ψηφιακά και θα μεταβούν στις τελικές συχνότητες εκπομπής που είναι κατοχυρωμένες από το κράτος. Οι τηλεθεατές που λαμβάνουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα από αυτά τα κέντρα θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους ή/και να κάνουν επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής τους.

Παράλληλα, θα διακοπεί η αναλογική εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, αλλά και τα κανάλια της περιφέρειάς τους με υψηλής ποιότητας σήμα, άψογη εικόνα χωρίς «χιόνια» και τέλειο ήχο, ενώ θα έχουν πρόσβαση και σε νέες υπηρεσίες όπως τον εύχρηστο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος [EPG].

Η Digea, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών, συμπεριλαμβάνει στο site της χρήσιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Στο www.digea.gr οι τηλεθεατές μπορούν να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν, αλλά και για το πώς πραγματοποιείται ο επανασυντονισμός ή η σύνδεση του αποκωδικοποιητή.


Πίνακας συχνοτήτων ανά κέντρο εκπομπής

 

Σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων, στο τέταρτο «περιοχικό» switch-off καθορίζονται τα παρακάτω κέντρα και συχνότητες εκπομπής:

 

Κέντρα εκπομπής

Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας

Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών περιφερειακής εμβέλειας

Χορτιάτης

Φιλίππειο

Αριδαία

Μουριές

27 | 30

55 | 56

Πολύγυρος

31 | 34

50 | 54

Δοβρούτσι

Ελασσόνα

Καλαμπάκα

35 | 38

52

Πήλιο

Σωρός

Σκιάθος

Σκόπελος

Σκύρος

26 | 29

47

Χλωμό

Λιχάδα

Δαμαστά

Αταλάντη

33 | 35

53

Κρίκελο

Φραγκίστα

Δομνίστα

Ποταμιά

26 | 29

47

 


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων, μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου switch-off, έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 74 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Περισσότεροι από 850.000 τηλεθεατές θα απολαμβάνουν το επίγειο ψηφιακό σήμα της Digea


Στις 5 Σεπτεμβρίου περισσότεροι από 850.000 τηλεθεατές στη Βορειανατολική Ελλάδα και τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα της Digea. Οι κάτοικοι των περιοχών που συμμετέχουν στη μετάβαση της Βορείου Ελλάδας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αλλά και τα κανάλια της περιφέρειάς τους με υψηλής ποιότητας σήμα, άψογη εικόνα και τέλειο ήχο. Παράλληλα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.40518/1168/Φ.111Α/04-07-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β'/10-07-2014 στις 02.00 τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου διακόπτεται η αναλογική εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών.

Πρόκειται για το τρίτο «περιοχικό» switch-off που θα πραγματοποιηθεί ενόψει της ολοκλήρωσης της ψηφιακής μετάβασης. Οι κάτοικοι των νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών και Έβρου, καθώς επίσης και των νησιών Θάσου, Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σαμοθράκης και Ψαρών θα απολαμβάνουν πλέον τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής από τα 21 κέντρα εκπομπής που προβλέπονται στον Χάρτη Συχνοτήτων [Κ.Υ.Α. 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012].

Τα κέντρα εκπομπής που θα ενεργοποιηθούν είναι 20 καθώς το κέντρο εκπομπής «Πλάκα» στην Αλεξανδρούπολη εκπέμπει ήδη ψηφιακά στις μεταβατικές συχνότητες.

Για τη λήψη του ψηφιακού σήματος οι τηλεθεατές χρειάζεται να ανήκουν σε περιοχή κάλυψης των εν λόγω κέντρων και να διαθέτουν δέκτη [τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή] που υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4. Ειδικότερα, οι τηλεθεατές που λαμβάνουν σήμα από το κέντρο εκπομπής «Πλάκα» στην Αλεξανδρούπολη θα χρειαστεί στις 5 Σεπτεμβρίου να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους ή/και να κάνουν επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής τους.

Η Digea, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών, συμπεριλαμβάνει στο site της χρήσιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Στο www.digea.gr οι τηλεθεατές μπορούν να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν, αλλά και για το πώς πραγματοποιείται ο επανασυντονισμός ή η σύνδεση του αποκωδικοποιητή.

Με αφορμή το τρίτο «περιοχικό» switch-off στη Βόρεια Ελλάδα, ο CEO της Digea, κύριος Γιώργος Μαθιός δήλωσε: «Μετά την επιτυχημένη μετάβαση στην Αττική προχωράμε στην τρίτη φάση αυτού του έργου που αφορά σε μια ευαίσθητη ομάδα πολιτών, αυτή των κατοίκων της παραμεθορίου. Με την επέκταση του ψηφιακού σήματος στις κατοχυρωμένες συχνότητες της χώρας αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα των παρεμβολών, τα οποία και σταδιακά θα εξαλειφθούν».


Στο τρίτο «περιοχικό» switch-off, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων καθορίζονται τα παρακάτω κέντρα και συχνότητες εκπομπής:

 

 

Κέντρα

Εκπομπής

Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας

Συχνότητες ιδιωτικών καναλιών περιφερειακής εμβέλειας

Πύθιο, Κήποι, Πεντάλοφος, Διδυμότειχο, Σουφλί

32 | 35

51 | 56

Πλάκα

27 | 30

43 | 48

Θάσος, Βασιλάκι, Ξάνθη

23 | 37

47 | 51

Σέρρες, Κορυλοβός, Λιθότοπος, Νευροκόπι

32 | 40

52 | 53

Όλυμπος, Μυτιλήνη, Θυμιανά, Θολοποτάμι, Λήμνος, Μεστά, Μόλυβος, Μύρινα

25 | 33

53

 


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 32 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 

 


13 κέντρα εκπομπής σε Αττική και Εύβοια μεταδίδουν επίγειο ψηφιακό σήμα στις τελικές συχνότητες.

Απαραίτητος ο επανασυντονισμός των συσκευών για όσους λάμβαναν σήμα από Υμηττό ή Αίγινα.


Σε πλήρη ψηφιακή «τροχιά» πέρασε η Αττική καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα με απόλυτη επιτυχία το 2ο «περιοχικό» switch-off του αναλογικού σήματος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΟIK.40518/1168/Φ.111Α/04-07-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β'/10-07-2014. Από χθες 11 κέντρα εκπομπής, μεταξύ των οποίων και η «Πάρνηθα», που εξέπεμπαν αναλογικά στην Αττική και την Εύβοια πέρασαν οριστικά στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, δύο κέντρα εκπομπής, ο «Υμηττός» και η «Αίγινα» τα οποία εξέπεμπαν ήδη ψηφιακά πέρασαν και αυτά στις τελικές συχνότητες που είναι κατοχυρωμένες από το κράτος. Συνολικά 13 κέντρα εκπομπής προσφέρουν στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών μια νέα ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία χαρίζοντάς τους τέλεια εικόνα και ήχο, αλλά και την προοπτική για εξελιγμένες δυνατότητες.

Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια καθώς και τις βορειοδυτικές ακτές των Κυκλάδων μπορούν και παρακολουθούν από σήμερα επίγεια ψηφιακά τα αγαπημένα τους ιδιωτικά κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Οι τηλεθεατές χρειάζεται να ανήκουν σε περιοχή κάλυψης των εν λόγω κέντρων εκπομπής και να διαθέτουν δέκτη που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4. Τέλος υπενθυμίζεται πως για τη λήψη του ψηφιακού σήματος όλοι οι τηλεθεατές των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να συντονίσουν τον τηλεοπτικό τους δέκτη στις νέες συχνότητες και ενδεχομένως να πραγματοποιήσουν επαναφορά στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προγράμματα επίγεια ψηφιακά, με άριστη εικόνα και ήχο, χωρίς χιόνια και είδωλα, καθώς και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του δέκτη τους και της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Προγράμματος [EPG], για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή αυτά που ακολουθούν σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Στο νέο site της Digea συμπεριλαμβάνεται ειδική εφαρμογή για τους χάρτες κάλυψης των 156 σημείων που ορίζει ο Χάρτης Συχνοτήτων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές.

Με αφορμή την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση στην Αττική, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digea, κύριος Γιώργος Μαθιός δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένας κομβικός σταθμός της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση καθώς απέκτησε πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα μέσω των τελικών, κατοχυρωμένων από τη χώρα συχνοτήτων σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλουμε στην αλλαγή της τεχνολογίας της τηλεόρασης προσφέροντας πλέον μία νέα εμπειρία ψυχαγωγίας και ενημέρωσης».


Συχνότητες

Κέντρο Εκπομπής

Συχνότητα

Τηλεοπτικοί σταθμοί

Υμηττός, Πάρνηθα, Αίγινα, Ανάβυσσος, Οχθωνιά, Πράσινο, Χαλκίδα, Αυλώνας, Βάρη

22

ALPHA, ANTENNA, ΑΡΤ, EPSILON TV

27

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΙ, STAR

45

AB CHANNEL, ACTION24, ATTICA TV, BLUE SKY, CHANNEL 9

52

EXTRA CHANNEL, HIGH TV, KONTRA CHANNEL, MAD TV

54

MTV GREECE, NICKELODEON, SBC, SMILE

Στύρα, Λαύριο, Σούνιο, Νέα Μάκρη

24

ALPHA, ANTENNA, ΑΡΤ, EPSILON TV

31

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΙ, STAR

36

ΝΕΡΙΤ, ΝΕΡΙΤ SPORT, ΝΕΡΙΤ HD, Ραδιόφωνα

38

AB CHANNEL, ACTION24, ATTICA TV, BLUE SKY, CHANNEL 9

49

EXTRA CHANNEL, HIGH TV, KONTRA CHANNEL, MAD TV

50

MTV GREECE, NICKELODEON, SBC, SMILE

 


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων έχει ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα 32 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2014 πάνω από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, την κεντρική και νότια Εύβοια αλλά και τις βορειοδυτικές ακτές των Κυκλάδων θα αποκτήσουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη του επίγειου ψηφιακού σήματος. Κατά το 2ο «περιοχικό» switch-off, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40518/1168/Φ.111Α/04-07-14, Φ.Ε.Κ. 1879/Β’/10-07-14, 11 κέντρα εκπομπής, μεταξύ των οποίων και η «Πάρνηθα», που τώρα εκπέμπουν αναλογικά στην Αττική και την Εύβοια, θα περάσουν οριστικά στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, δύο κέντρα, ο «Υμηττός» και η «Αίγινα» τα οποία εκπέμπουν ήδη ψηφιακά θα μεταβούν στις τελικές συχνότητες εκπομπής που είναι κατοχυρωμένες από το κράτος. Συνολικά δηλαδή, 13 κέντρα εκπομπής θα δώσουν πρόσβαση στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών σε μία νέα τηλεοπτική εμπειρία με τέλεια εικόνα και ήχο, γεμάτη δυνατότητες.

Οι κάτοικοι των περιοχών κάλυψης των δυο κέντρων, «Υμηττός» και «Αίγινα» που εκπέμπουν ήδη ψηφιακά, θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους [τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή] καθώς πλέον το τηλεοπτικό πρόγραμμα θα μεταδίδεται στις νέες συχνότητες που έχουν κατοχυρωθεί από τη χώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα και αν ένας τηλεθεατής έχει πρόσβαση τώρα στο ψηφιακό περιεχόμενο των καναλιών θα χρειαστεί την ημέρα της μετάβασης στην περιοχή του να επανασυντονίσει το δέκτη του ώστε να αποθηκευτούν σε αυτόν οι νέες, τελικές, συχνότητες, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει και επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Digea υπενθυμίζει ότι για τη λήψη του ψηφιακού σήματος οι τηλεθεατές χρειάζεται να ανήκουν σε περιοχή κάλυψης των κέντρων εκπομπής του συγκεκριμένου switch-off και να διαθέτουν δέκτη που υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4.

Οι τηλεθεατές θα μπορούν να απολαμβάνουν τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με τέλεια εικόνα και ήχο, χωρίς χιόνια και είδωλα, και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του δέκτη τους και της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Προγράμματος [EPG], για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή αυτά που ακολουθούν σε διάστημα μίας εβδομάδας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τον τηλεθεατή είναι υψηλή ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος, που προσφέρει άψογη εικόνα και ήχο χωρίς απώλειες όπως συνέβαινε συχνά μέχρι σήμερα.

Στο νέο site της Digea συμπεριλαμβάνεται ειδική εφαρμογή για τους χάρτες κάλυψης καθώς και απαραίτητες πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Οι τηλεθεατές μπορούν στο www.digea.gr να αναζητήσουν πληροφορίες για τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν και μέσω της ειδικής εφαρμογής να πληκτρολογήσουν την περιοχή τους και να διαπιστώσουν από ποιο κέντρο καλύπτονται καλύτερα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης, θα πρέπει να ελέγξουν αν η κεραία τους «κοιτάει» προς το κύριο κέντρο εκπομπής.


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής, ενώ σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων έχει ενεργοποιήσει 19 ψηφιακά κέντρα για εκπομπή στις τελικές συχνότητες, κατά το πρώτο «περιοχικό» switch-off στην Πελοπόννησο.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η ψηφιακή μετάβαση στην Πελοπόννησο

Σε ψηφιακή «τροχιά» πέρασε πλέον και η Πελοπόννησος καθώς ολοκληρώθηκε χθες με απόλυτη επιτυχία η ταυτόχρονη περιοχική ψηφιακή μετάβαση στα 16 από τα 19 σημεία εκπομπής της περιφέρειας που εξέπεμπαν ακόμη αναλογικά, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 30150/901/Φ.11Α/16-05-14, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-05-14.

Όσοι  τηλεθεατές της Πελοποννήσου έβλεπαν ήδη ψηφιακά από τα κέντρα εκπομπής «Αρόη», «Ξυλόκαστρο» και «Πεταλίδι» και δεν έχουν επανασυντονίσει τους δέκτες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα καθώς έχουν αλλάξει οι συχνότητες μετάδοσης. Η Digea υπενθυμίζει ότι για τη λήψη του ψηφιακού σήματος οι τηλεθεατές χρειάζεται να ανήκουν σε περιοχή κάλυψης των κέντρων εκπομπής του συγκεκριμένου switch-off και να διαθέτουν δέκτη που υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4. Για τη λήψη του ψηφιακού σήματος όλοι οι τηλεθεατές θα πρέπει να επανασυντονίσουν τον τηλεοπτικό τους δέκτη. Σε περίπτωση που στον επανασυντονισμό υπάρχουν προβλήματα, οι τηλεθεατές θα πρέπει να ανατρέχουν στην κατηγορία του μενού της τηλεόρασής τους «εργοστασιακές ρυθμίσεις» και στη  συνέχεια να επιλέγουν τη ρύθμιση «συντονισμός». Διευκρινίζεται τέλος ότι δεν απαιτείται αλλαγή ή αντικατάσταση κεραίας.

Οι τηλεθεατές δηλαδή μπορούν να απολαμβάνουν πλέον, δωρεάν, τα αγαπημένα τους προγράμματα επίγεια ψηφιακά, με άριστη εικόνα και ήχο, χωρίς χιόνια και είδωλα, και μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του δέκτη τους και της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Προγράμματος [EPG], για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή αυτά που ακολουθούν σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές της Πελοποννήσου παρακολουθούν από σήμερα τα αγαπημένα τους ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα, όλα τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία μέχρι σήμερα εξέπεμπαν σε μικρές γεωγραφικές ζώνες της Πελοποννήσου, εκπέμπουν πλέον σε όλη την Πελοπόννησο, στα παράλια της Στερεάς Ελλάδας και σε  τμήμα της Ζακύνθου.

Τα περιφερειακά κανάλια που θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε σε όλη την Πελοπόννησο είναι 16 και συγκεκριμένα τα εξής: Το ΑCHAIA από την Πάτρα, η ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ από την Τρίπολη, το AXION από την Κόρινθο, το ΒEST από την Καλαμάτα, το DR από το Άργος, το ΕΛΛΑΔΑ TV από την Σπάρτη, το ΗΛΕΚΤΡΑ από την Κόρινθο το ΙΟΝΙΑ TV από τη Ζάκυνθο, το LEPANDO από τη Ναύπακτο, το MAX από το Ναύπλιο, το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ από την Καλαμάτα, το ΝΕΤ από την Καλαμάτα, την ΟΡΤ [Ολυμπιακή Τηλεόραση] από τον Πύργο Ηλείας, το RTP από την Κόρινθο, το SUPER από την Κόρινθο και το SUPER-B από την Πάτρα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των τηλεθεατών η Digea προχώρησε στην ανανέωση του εταιρικού της website, όπου συμπεριλαμβάνεται ειδική εφαρμογή για τους χάρτες κάλυψης και των 156 κέντρων εκπομπής. Οι τηλεθεατές μπορούν στο www.digea.gr να ενημερωθούν επίσης για το πλήρες χρονοδιάγραμμα της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάβασης της χώρας αλλά και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν.

Με αφορμή την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση  στην Πελοπόννησο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digea, κύριος Γιώργος Μαθιός δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποτελούμε «όχημα» του τόσο σημαντικού έργου για την χώρα, την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή. Το 2009 ενεργοποιήσαμε το πρώτο μας κέντρο εκπομπής, το ‘Ξυλόκαστρο’, και τώρα ολοκληρώσαμε με επιτυχία το πρώτο ‘περιοχικό’ switch-off σε όλη την Πελοπόννησο. Όλα τα κέντρα εκπέμπουν πλέον στις τελικές συχνότητες, κατοχυρωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαλείφοντας τον κίνδυνο των παρεμβολών από τις γειτονικές χώρες. Οι τηλεθεατές επανασυντονίζοντας τους δέκτες τους θα μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερα κανάλια, με τέλεια εικόνα και ήχο, δίνοντας μία νέα διάσταση στη μέχρι σήμερα τηλεοπτική τους εμπειρία».


Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι ο πάροχος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τα ιδιωτικά κανάλια της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2014, η Digea έλαβε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί το χρονοδιάγραμμα της χώρας, όπως ορίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Η Digea ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου στην ενεργοποίηση 13 ψηφιακών κέντρων εκπομπής δίνοντας πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα στο 70% περίπου του πληθυσμού της χώρας.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκπομπή των καναλιών, χωρίς να ορίζει το περιεχόμενο τους.


 


Η Digea «περνά» τους ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας

στη νέα ψηφιακή τηλεοπτική εποχή

 

Η Digea ανακοινώνει ότι ορίστηκε Yπερθεματιστής του διαγωνισμού για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης έπειτα από σχετική απόφαση που κοινοποίησε σήμερα [7 Φεβρουαρίου 2014] η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.]. Με την κατακύρωση του διαγωνισμού, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Δικτύου Επίγειας Τηλεοπτικής Ευρυεκπομπής, σε 156 σημεία [σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 42800/2012], για τους ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Με το έργο αυτό ξεκινά μια νέα εποχή για το τηλεοπτικό τοπίο της Ελλάδας. Η μετάβαση της χώρας στη νέα «ψηφιακή εποχή» θα πραγματοποιηθεί διαδοχικά με επτά [7] περιοχικά switch-off σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το σύνολο των προβλεπόμενων κέντρων για την εκάστοτε περιοχή θα ενεργοποιείται κάθε φορά, με αντίστοιχο τερματισμό των αναλογικών εκπομπών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.

Σε σχέση με την υλοποίηση του εθνικού δικτύου, η μοναδική τεχνογνωσία, η συσσωρευμένη εμπειρία, η εξαιρετική τεχνική υποδομή και η ποιότητα των μέχρι τώρα υπηρεσιών της Digea αποτελούν εγγυήσεις άρτιας εκτέλεσης. Η εταιρεία απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρους τεχνικούς σε δίκτυα τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, οι οποίοι διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις γύρω από τα κέντρα εκπομπής της χώρας και τη λήψη του ψηφιακού σήματος από τους τηλεθεατές.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Γιώργος Μαθιός, Γενικός Διευθυντής της Digea, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη. Η ανάθεση αυτού του σημαντικού έργου όμως μας γεμίζει και ευθύνη. Πιστεύουμε, ότι διαθέτουμε όλα τα εχέγγυα για να ανταποκριθούμε με αξιοπιστία στις τεχνικές απαιτήσεις, αλλά και στο στενό χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται – μόλις εννέα μήνες. Δέσμευση μας είναι ότι θα σταθούμε δίπλα στο κοινό σε κάθε στάδιο της μετάβασης, παρέχοντας υποστήριξη και λύσεις, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν μια κορυφαία τηλεοπτική εμπειρία – με την ίδια συνέπεια που το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα».

 

Πληροφορίες για τους συντάκτες

Η Digea είναι η εταιρεία που έχει συσταθεί από τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009. Μέχρι σήμερα, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου, προχώρησε στην ενεργοποίηση δεκατριών [13] ψηφιακών κέντρων εκπομπής, δίνοντας πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα στο 70% περίπου του πληθυσμού της χώρας. Στις 7 Φεβρουαρίου 2014, η Digea ορίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] Υπερθεματιστής του διαγωνισμού για τη χορήγηση ενός Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και δεκατριών [13] Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Δικτύου Επίγειας Τηλεοπτικής Ευρυεκπομπής για τους ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.


 


350.000 τηλεθεατές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο θα έχουν πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό σήμα της Digea.
 
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 - Η ψηφιακή μετάβαση συνεχίζεται στο νότιο τμήμα της χώρας και συγκεκριμένα στην Κρήτη με την ενεργοποίηση από την Digea των κέντρων ψηφιακής εκπομπής «Ρογδιά» στο νομό Ηρακλείου και «Μαλάξα» στο νομό Χανίων, αύριο 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 2:00 το πρωί. Ταυτόχρονα θα διακοπεί η εκπομπή του τηλεοπτικού αναλογικού σήματος για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
 
Έτσι οι τηλεθεατές στις πόλεις του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των νομών αυτών, θα βλέπουν πλέον μόνο ψηφιακά τα αγαπημένα τους τηλεοπτικά προγράμματα.
 
Με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο αυτών κέντρων της Κρήτης σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση [Κ.Υ.Α.] 21293/621/Φ. 150/30-04-2013 δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 350.000 τηλεθεατές να αναβαθμίσουν την τηλεοπτική τους εμπειρία αφού πλέον θα απολαμβάνουν κορυφαία και σταθερή ποιότητα ήχου και εικόνας, χωρίς ‘χιόνια’ και ‘είδωλα’. Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες όπως ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος [EPG].
 
Σημειώνεται πως τα κέντρα «Ρογδιά» και «Μαλάξα» αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα της Κρήτης καλύπτοντας το 60% του πληθυσμού του νησιού. Το σύνολο του νησιού θα καλυφθεί με επίγειο ψηφιακό σήμα, σύμφωνα με το νέο Χάρτη Συχνοτήτων, από 14 κέντρα εκπομπής με βάση το τελικό χρονοδιάγραμμα της μετάβασης, όπως αυτό θα οριστεί από την Πολιτεία.
 
Για να λάβουν οι τηλεθεατές που «βλέπουν» από τα κέντρα «Ρογδιά» και «Μαλάξα» το επίγειο ψηφιακό σήμα της Digea χρειάζεται:
 
 • Να διαθέτουν εξωτερικό αποκωδικοποιητή ή τηλεόραση που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4.
 • Να επανα-συντονίσουν από αύριο τους δέκτες τους για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στις εξής συχνότητες:
Για το κέντρο εκπομπής «Ρογδιά»:
 • 24 [498 MHz]: ALPHA, ANTΕΝΝΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
 • 25 [506 MHz]: MEGA, ΣΚΑΙ, STAR, 902
Για το κέντρο εκπομπής «Μαλάξα»:
 • 49 [698 MHz]: ALPHA, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
 • 56 [794 MHz]: MEGA, ΣΚΑΙ, STAR, 902
Επίσης, υπενθυμίζεται πως η κεραία των τηλεθεατών που λαμβάνουν σήμα από τα εν λόγω κέντρα εκπομπής θα πρέπει να είναι στραμμένη αναλόγως είτε προς το κέντρο εκπομπής «Ρογδιά» είτε προς το κέντρο εκπομπής «Μαλάξα».

 


Μετά τη διακοπή του αναλογικού σήματος οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν αυτόματα τις συσκευές τους για να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα ψηφιακά.
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση [Κ.Υ.Α.] 40569/1129/2012, στις 14 Δεκεμβρίου 2012 και 3:00 το πρωί, οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, οι δημόσιοι καθώς και οι σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας θα εκπέμπουν πλέον μόνο ψηφιακά το πρόγραμμά τους από το κέντρο εκπομπής «Χορτιάτης».
 
Μετά τη διακοπή του αναλογικού σήματος στις 14 Δεκεμβρίου 2012 οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους [είτε την τηλεόραση, είτε τον αποκωδικοποιητή - συνιστάται η επιλογή του αυτόματου συντονισμού]. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά όλους τους τηλεθεατές, δηλαδή όσους βλέπουν ήδη ψηφιακά τα τηλεοπτικά προγράμματα είτε από το κέντρο εκπομπής «Χορτιάτης» είτε από το «Φιλίππειο», αλλά και όσους βλέπουν προς το παρόν αναλογικά από το κέντρο εκπομπής «Χορτιάτης». Τα παραπάνω υλοποιούν τις διατάξεις της K.Y.A. 44088/1268/Φ150/2012, καθώς ταυτόχρονα με την παύση του αναλογικού σήματος, τα κανάλια της συχνότητας 25 [ALPHA, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV] θα μεταφερθούν και θα εκπέμπονται στη συχνότητα 24 και από τα δυο προαναφερθέντα κέντρα εκπομπής. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των καναλιών που εκπέμπονται ψηφιακά από τη συχνότητα 25 θα διακοπεί για περίπου 30 λεπτά πριν την παύση του αναλογικού σήματος στις 03.00 με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών.
 
Οι συχνότητες εκπομπής των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από τις 14 Δεκεμβρίου και μετά θα είναι:
 • 24 [498 MHz]: ALPHA, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
 • 29 [538 MHz]: MEGA, ΣΚΑΙ, STAR
Μερικές χρήσιμες συμβουλές προς τους τηλεθεατές των περιοχών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα λήψης του ψηφιακού σήματος είναι:
 • Να ελέγξουν πως η κεραία τους είναι στραμμένη προς το κέντρο εκπομπής «Χορτιάτης». Αν δεν είναι σωστά στραμμένη ενδέχεται να δημιουργούνται «σπασίματα» στην εικόνα τους.
 • Να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις τους. Αρκετές εγκαταστάσεις είναι πολύ «βαριές» στην κεραία [π.χ. λόγω ενισχυτών] γεγονός που επηρεάζει τη λήψη σήματος.
 • Να ελέγξουν την καλωδίωσή τους. Παλιές καλωδιώσεις ενδέχεται να διακόπτονται σε κάποια σημεία δημιουργώντας προβλήματα λήψης.
Τέλος, σε περίπτωση που ένας τηλεθεατής βλέπει το κυλιόμενο ενημερωτικό μήνυμα [crawl], δηλαδή παρακολουθεί ακόμα τα προγράμματα της επιλογής του με αναλογική τεχνολογία, θα χρειαστεί για τη λήψη του ψηφιακού σήματος να προμηθευτεί εξωτερικό αποκωδικοποιητή που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4,στην περίπτωση που η τηλεόρασή του δεν υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή. Σημειώνεται πως δεν απαιτείται αλλαγή κεραίας ή τηλεόρασης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους αποκωδικοποιητές [είδη, τρόπος σύνδεσης κ.λπ.] οι τηλεθεατές μπορούν να επισκέπτονται την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.digea.gr.
 
 
Πληροφορίες για τον συντάκτη
 
Η Digea είναι η εταιρεία που έχει συσταθεί από τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας και έχει αναλάβει την ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών προγραμμάτων τους καθώς και όποιων άλλων σταθμών επιλέξουν τις υπηρεσίες της.
Εκτός από τους επτά ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, έχει αναλάβει και την ψηφιακή εκπομπή των 14 τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τα κέντρα εκπομπής Υμηττός και Αίγινα.

 


Σύμφωνα με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση [Φ.Ε.Κ. 2691/Β΄/4‐10‐2012] των Υπουργείων Επικρατείας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις 03:00 πρωινή της 14ης Δεκεμβρίου 2012, διακόπτεται η εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από το επιτρεπτό κέντρο ψηφιακής εκπομπής «Χορτιάτης» της Θεσσαλονίκης.
 
Κατά συνέπεια, η Θεσσαλονίκη και μεγάλο μέρος των νομών Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας και Ημαθίας καθώς και μικρό μέρος του νομού Χαλκιδικής θα «εκπέμπει» ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα κανάλια (δημόσια και ιδιωτικά κανάλια εθνικής και περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας) που εκπέμπουν το πρόγραμμά τους από το συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής το οποίο καλύπτει πάνω από 1,5 εκ. τηλεθεατές.
Η περιοχή της Θεσσαλονίκης καλύπτεται ψηφιακά από δυο κέντρα εκπομπής, «Φιλίππειο» και «Χορτιάτη», που  αποτέλεσαν το 2010 τον πρώτο σταθμό της ψηφιακής μετάβασης, οπότε και πραγματοποιήθηκε η έναρξη του ψηφιακού σήματος στην ευρύτερη περιοχή. Αρχικά τον Ιανουάριο του 2010 για τα ιδιωτικά και περίπου έξι μήνες μετά για τα δημόσια κανάλια εθνικής εμβέλειας. Τη διετία αυτή, οι τηλεθεατές είχαν τη δυνατότητα να δουν τα οφέλη της ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επικείμενη οριστική αλλαγή τεχνολογίας.
 
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Μενέλαος Δασκαλάκης δήλωσε: «Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση με επόμενο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζει τη βούλησή μας να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Θέτουμε τη χώρα μας σε ισότιμη βάση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προσφέρουμε στους Έλληνες τηλεθεατές τις αναβαθμισμένες δυνατότητες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η μετάβαση θα συνεχιστεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, με στόχο σύντομα το σύνολο των Ελλήνων πολιτών να απολαμβάνει τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής».
 
Από το Γραφείο Τύπου.

 


Από σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 η Δυτική Ελλάδα εντάσσεται στις περιοχές που υποδέχτηκαν την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και βλέπουν πλέον ψηφιακά! Το ψηφιακό σήμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ALPHA, ALTER, ANTΕΝΝΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR, μέσω του ψηφιακού παρόχου Digea, εκπέμπεται από το κέντρο εκπομπής «Ακαρνανικά» στις συχνότητες 31 [554 MHz] και 37 [602 MHz], αντικαθιστώντας το αναλογικό.

 
Περίπου 330.000 κάτοικοι των πόλεων του Αγρινίου, της Πρέβεζας, της Λευκάδας, της Άρτας, τμημάτων των Ιονίων νήσων, καθώς και περιοχές των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Αχαΐας, εντάχθηκαν στην ψηφιακή εποχή. Τους δίνεται, επομένως, η δυνατότητα να απολαύσουν τα αγαπημένα τους ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, με κορυφαία και σταθερή ποιότητα ήχου και εικόνας, χωρίς ‘χιόνια’ και ‘είδωλα’.
 
Για να λάβουν οι τηλεθεατές της περιοχής το ψηφιακό σήμα της Digea χρειάζεται:
 • Να διαθέτουν εξωτερικό αποκωδικοποιητή ή τηλεόραση που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4.
 • Να επανασυντονίσουν τα κανάλια ALPHA, ALTER, ANTΕΝΝΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR στις συχνότητες 31 [554 MHz] & 37 [602 MHz].
Επίσης, η κεραία τους θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το κέντρο εκπομπής «Ακαρνανικά».
 
Οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάζονται, ενημερώθηκαν μέσω στοχευμένων ενεργειών, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την κρατική τηλεόραση και τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα και έτοιμοι να ενταχθούν κι αυτοί ομαλά στην ψηφιακή εποχή.
 
Για την επέκταση της ψηφιακής μετάβασης στη Δυτική Ελλάδα, ο CEO της Digea κ. Γ. Μαθιός δηλώνει ότι: «Tο ψηφιακό σήμα πρόκειται να αναβαθμίσει την τηλεοπτική εμπειρία κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και εκείνων που ζουν σε ορεινούς όγκους της Δυτικής Ελλάδας».