digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Ο ρόλος μας


Έχοντας ανακηρυχθεί [στις 7 Φεβρουαρίου 2014] υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης (KYA 716-003/30-04-2014KYA 716-007/30-04-2014), ως εταιρεία δεν αναλάβαμε μόνο τη διαχείριση του επίγειου ψηφιακού φάσματος που αντιστοιχεί στους ιδιωτικούς σταθμούς για 15 χρόνια, αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα για τους εν λόγω σταθμούς. Ενός δικτύου που αποτελεί τη βάση για την προηγμένη, ελεύθερη τηλεόραση και οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξή της.

Ο ρόλος μας στο εγχείρημα που ονομάζεται επίγεια ψηφιακή τηλεόραση χωρίστηκε σε τρία σκέλη: Την υλοποίηση του έργου της μετάβασης, την ενημέρωση του κοινού [τηλεθεατών και του εμπορίου] και την παροχή προηγμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών.


Ψηφιακή μετάβαση

Για την υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της ψηφιακής μετάβασης, στην Digea συνδυάσαμε την τεχνογνωσία του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού μας με τον άρτιο και προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό.

Σε κάθε στάδιο και διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης η εμπλοκή και ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων ως μία ομάδα ήταν δεδομένη. Με μεγάλη αφοσίωση, οι άνθρωποί μας εργάστηκαν για να φέρουν το ψηφιακό σήμα στα περισσότερα σημεία της χώρας, με την ελάχιστη δυνατή εμπλοκή των Ελλήνων τηλεθεατών. Στόχος μας ήταν η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση να εισέλθει σε κάθε σπίτι, αναβαθμίζοντας την καθημερινή τηλεοπτική εμπειρία.

Η ανάπτυξη του δικτύου για την ψηφιακή ευρυεκπομπή πραγματοποιήθηκε βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας. Σε αυτές τις Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν όλα τα απαιτούμενα για την κατασκευή του δικτύου, όπως ο αριθμός  και η τοποθεσία των κέντρων εκπομπής, τα επιτρεπτά όρια εκπομπής, γεωγραφικές περιοχές κάλυψης, το χρονικό πλαίσιο κ.λπ. Με άλλα λόγια, κάθε ενέργειά μας που αφορούσε στην ανάπτυξη του δικτύου γινόταν και γίνεται πάντα σύμφωνα με αυτά που ορίζει και επιτρέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις [Κ.Υ.Α.] αναφέρονται στην ενότητα «Θεσμικό πλαίσιο».


Ενημέρωση - Καθοδήγηση

Σε αυτή την ιστορική στιγμή της τηλεόρασης, πέρα από την υλοποίηση μιας ομαλής και αποτελεσματικής μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, έχουμε αναλάβει ενεργό ρόλο στην υπεύθυνη και συστηματική ενημέρωση των τηλεθεατών.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει τηλεοπτική καμπάνια ενημέρωσης και διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού, υποστηρίζεται από τη διαδικτυακή μας παρουσία και το τηλεφωνικό κέντρο, ενώ έχουμε ουσιαστική συνεργασία με τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και την αγορά για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε στάδιο της ψηφιακής μετάβασης.

Επιπλέον, στοχευμένες ενέργειες έλαβαν χώρα σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά περιοχή. Στόχος των τοπικών ενεργειών ήταν η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη προσαρμογή των πληθυσμών, που επηρεάστηκαν άμεσα από την εκάστοτε διακοπή του αναλογικού σήματος και της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Με αμεσότητα και σαφήνεια να παρείχαμε στοιχεία για την ψηφιακή μετάβαση στην ελληνική επικράτεια, απαντήσαμε και συνεχίζουμε να απαντούμε σε ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία μας, αλλά και να παρέχουμε πληροφορίες γύρω από καινοτομίες και τεχνολογικές εξελίξεις -στον ψηφιακό κόσμο- που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά όλων μας.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν ήταν μια απλή αλλαγή, ούτε εύκολη. Η είσοδός μας στην ψηφιακή εποχή ήταν μια ιστορική τηλεοπτικά στιγμή για τη χώρα.

Ως εταιρεία, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώνουμε, να σας εξηγούμε και να καθοδηγούμε έτσι ώστε να κάνετε τις σωστές επιλογές προκειμένου να ζήσετε μία εξαιρετική τηλεοπτική εμπειρία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.


Παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών

Με την αλλαγή από την επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, άλλαξε και θα συνεχίζει να αλλάζει η τηλεοπτική εμπειρία. Διαρκώς θα βελτιώνεται.

Ως εταιρεία, χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τόσο για την άριστη ποιότητα λήψης σήματος και περιεχομένου, όσο και για την υποστήριξη ενός διαδραστικού τηλεοπτικού περιβάλλοντος. Υποστηρίζουμε μια καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένη τηλεόραση, φιλική και προσιτή σε όλους. Διαθέτουμε υπηρεσίες όπως τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος [EPG] που μετατρέπουν την τηλεόραση σε ένα «ενεργό» παράθυρο στον κόσμο και ένα δυναμικό διαδραστικό περιβάλλον για όλους.

Ανεξαρτήτου ιδιότητας και αρμοδιοτήτων, οι άνθρωποί μας συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας και στη συνολική εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχουμε.