digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Θεσμικό πλαίσιο


Στις 16 Ιουνίου 2006, στο πλαίσιο της περιοχικής διάσκεψης της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών [I.T.U. – International Telecommunication Union], στη Γενεύη συμφωνήθηκε η ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος των χωρών που ανήκουν στην Περιοχή 1. Δηλαδή, στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν. Βάσει της συμφωνίας, η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στις περιοχές αυτές θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο 2015, με μόνη εξαίρεση τις Αφρικανικές χώρες στις οποίες έχει δοθεί παράταση.


Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση φέρει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα γι’ αυτό και είναι ένα Παγκόσμιο εγχείρημα το οποίο αφορά όλες τις χώρες σε όλες τις Ηπείρους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή αποτελεί ορόσημο στη θέσπιση μιας πιο δίκαιης και ανθρωποκεντρικής κοινωνίας. Δημιουργεί καινούρια δίκτυα διανομής και δίνει νέα δυναμική σε ασύρματες καινοτομίες και υπηρεσίες. Λόγω αποτελεσματικότερης χρήσης του φάσματος, επιτρέπει σε περισσότερα κανάλια να μεταφέρονται χρησιμοποιώντας λιγότερα ραδιοκύματα, στοιχείο το οποίο οδηγεί σε διεύρυνση των υπηρεσιών και σύγκλιση των τεχνολογιών.

Η έμφυτη ευελιξία που προσφέρει η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή υποστηρίζει τη λήψη βίντεο, internet και πολυμεσικών δεδομένων σε κινητά τηλέφωνα, κάνοντας έτσι τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες προσβάσιμες και εύχρηστες από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η μετάβαση άνοιξε τις πόρτες σε νέες καινοτομίες όπως την ψηφιακή ευρυεκπομπή χειρός [DVB-H] μαζί με την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας [HDTV], τη στιγμή που παρέχει περισσότερο εύρος ζώνης [bandwidth] σε υπάρχουσες κινητές, σταθερές και ραδιοπλοηγητικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.


Για την εφαρμογή της απόφασης της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας, εξέδωσε την Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου. Καθορίζονται δηλαδή, οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής [συντεταγμένες των κέντρων εκπομπής, υψομετρική τοποθεσία, κ.λπ.], οι περιορισμοί εκπομπής [π.χ. ισχύ εκπομπής], καθώς επίσης και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου. Η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. ορίζει 21 προσωρινά κέντρα εκπομπής και προσωρινές συχνότητες για την εκπομπή του ψηφιακού σήματος, καθότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ελεύθερες συχνότητες που μπορεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] να παραχωρήσει για χρήση. Για το λόγο αυτό, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες όπου υπάρχει ταυτόχρονη εκπομπή του αναλογικού και του ψηφιακού σήματος, στη χώρα μας χρειάστηκε να γίνει παύση του αναλογικού σήματος για την ενεργοποίηση του ψηφιακού.

Οι τελικές συχνότητες, ο τελικός Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, καθορίστηκαν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012. Επίσης, έπειτα από την ολοκλήρωση της μελέτης, σε αυτή την Κ.Υ.Α., ορίστηκαν συνολικά 156 επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής ανά την Ελλάδα [συμπεριλαμβανομένων των 21 προαναφερθέντων], τα οποία χρειάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης της χώρας από την επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή. Καθορίστηκαν οι συχνότητες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθένα από τα 156 κέντρα καθώς επίσης και επιμέρους θέματα όπως οι γεωγραφικές περιοχές κάλυψης.


Η σειρά των περιοχών που απέκτησαν ψηφιακό σήμα και οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των κέντρων εκπομπής ανά περιοχή απονομής [allotment], το χρονοδιάγραμμα δηλαδή, επίσης καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας και ανακοινώθηκαν με σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Βάσει της Κ.Υ.Α. 41167/1375/Φ.111Α/22-8-2013, Φ.Ε.Κ. 2064/Β’/23-8-2013, η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 46157/1815/Φ.150/16-9-2013, Φ.Ε.Κ. 2421/Β’/27-9-2013, στη συνέχεια από την Κ.Υ.Α. 23953/724/Φ.110Α/15-4-2014, Φ.Ε.Κ. 1045/Β’/28-4-2014 κι έπειτα από τις Κ.Υ.Α. 30150/901/Φ.111A/16-5-2014, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-5-2014, Οικ.40518/1168/Φ.111Α/4-7-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β’/10-7-2014, 55304/1630/24-9-2014, Φ.Ε.Κ. 2555/Β’/25-9-2014 και τέλος από την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 62941/1831/Φ111Α/29-10-2014, Φ.Ε.Κ. 2931/Β’/30-10-2014, η μετάβαση έπρεπε να ολοκληρωθεί 325 ημέρες από το Τ0 [ημερομηνία έναρξης βάσει της άδειας που μας δόθηκε στις 7-2-2014], δηλαδή στις 29 Δεκεμβρίου 2014.


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία στην οποία υπόκειται η ψηφιακή μετάβαση εδώ.