digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Αρμόδιοι φορείς


Στη Γενεύη το 2006, στο πλαίσιο της περιοχικής διάσκεψης της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών [International Telecommunication Union – I.T.U.], συμφωνήθηκε η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών προγραμμάτων των χωρών που ανήκουν στην Περιοχή 1, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η χώρα μας.

Με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να θεσπίσει και να εφαρμόσει τους νόμους με τους οποίους θα διασφαλιζόταν το εγχείρημα της μετάβασης στο πλαίσιο που ορίστηκε από την I.T.U.. Αρμόδιοι για το εγχείρημα αυτό στη χώρα μας ήταν το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [Υ.Μ.Ε.], το Υπουργείο Επικρατείας, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Ε.Σ.Ρ.].


Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών [International Telecommunication Union - I.T.U.]

Είναι η ειδικευμένη οργάνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα στην οποία οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν την ίδρυση και τη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση, την τυποποίηση, το συντονισμό και την ανάπτυξη των διεθνών τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών. Σύμφωνα με απόφασή της, όλες οι χώρες παγκοσμίως όφειλαν μεταβούν από την αναλογική μετάδοση τηλεοπτικού σήματος στην ψηφιακή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την I.T.U. εδώ.


Υπουργείo Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.] & Υπουργείο Επικρατείας [ΥΠ.ΕΠ.]

Στην Ελλάδα, το ιστορικό εγχείρημα της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση έγινε με το συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και πιο συγκεκριμένα από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Με άλλα λόγια, το εν λόγω Υπουργείο δημιούργησε το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το οποίο διαμορφώθηκε το ψηφιακό δίκτυο και πραγματοποιήθηκε η μετάβαση.

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις [Κ.Υ.Α.] των δύο υπουργείων, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε σχετικά φύλλα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίστηκαν τα απαιτούμενα και ορίστηκαν οι προδιαγραφές για τη δημιουργία του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, με τις Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν:

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τις σχετικές αποφάσεις γύρω από την ψηφιακή μετάβαση εδώ.


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.]

Η Ε.Ε.Τ.Τ ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών [Ε.Ε.Τ.], όμως η επίσημη λειτουργία της ξεκίνησε το 1995 όπου και, λόγω αρμοδιοτήτων, μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.]. Όντας Ανεξάρτητη Αρχή η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει:

 • Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου.
 • Την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ. λειτουργεί και ως Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

 

Σύμφωνα λοιπόν με το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, η Ε.Ε.Τ.Τ.:

 • Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος [επιβάλλοντας κυρώσεις σε παράνομες ψηφιακές και αναλογικές εκπομπές].
 • Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων.
 • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών επίγειων κεραιών.
 • Είναι ο αρμόδιος φορέας αναφορικά με τα όποια προβλήματα από παρεμβολές μπορεί να προκύψουν, με τον καθορισμό των συχνοτήτων.

Για το εγχείρημα της ψηφιακής μετάβασης, αρμοδιότητα της Επιτροπής ήταν η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε παρόχους δικτύου. Σύμφωνα με απόφασή της, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στις 07-02-2014, κατόπιν διαγωνισμού και αξιολόγησης του αποτελέσματος, η Digea «ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης», κάτι που σηματοδότησε την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Ε.Τ.Τ. εδώ.


Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Ε.Σ.Ρ.]

Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα. Οι βασικές του αρμοδιότητες αφορούν στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Με άλλα λόγια, το Ε.Σ.Ρ. είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του περιεχομένου των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών [σημείωση: τα κανάλια είναι πάροχοι περιεχομένου, ενώ η Digea πάροχος δικτύου].

Όσον αφορά τα περιφερειακά κανάλια, έπειτα από αξιολόγηση της προγραμματικής τους πληρότητας, το Ε.Σ.Ρ. εγκρίνει τη δυνατότητα εκπομπής του προγράμματός τους με ψηφιακό τρόπο για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την αδειοδότησή τους.

Το Ε.Σ.Ρ. δεν ελέγχεται και δεν λαμβάνει εντολές από την κυβέρνηση. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής [ως προς το διαδικαστικό] από το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους, το Συμβούλιο της Επικρατείας [ΣτΕ].

 

Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. είναι εξής:

 • Έλεγχος του περιεχομένου των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών προκειμένου:
  • Να τηρούνται οι προβλεπόμενοι σκοποί της αντικειμενικής μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης.
  • Να εξασφαλίζει την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σύμφωνα με την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασίας των παιδιών.
 • Κατάρτιση κωδικών δεοντολογίας ειδησεογραφικών εκπομπών, διαφημίσεων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, που κυρώνονται με Προεδρικό Διάταγμα.
 • Εκδοση προβλεπόμενων προκηρύξεων και χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών λειτουργίας των επίγειων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά και κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.
 • Απεύθυνση οδηγιών, συστάσεων ή ερωτημάτων προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Γνωμοδότηση αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων, νόμων και κανονιστικών πράξεων.
 • Τήρηση μητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. με στοιχεία γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών Μ.Μ.Ε. και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε..
 • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς περιορισμούς ως προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και δημοσίευση στοιχείων αναφορικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
 • Έλεγχος, στο σύνολο, της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων, καθώς και έλεγχος του περιεχομένου των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ε.Σ.Ρ. εδώ.


Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστάθηκε στις 8 Ιουλίου 2019. Αποτελεί μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία συγκεντρώνει όλες τις δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορείτε να βρείτε εδώ.