digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Λεξικό

Η υποενότητα αυτή είναι το «λεξικό» της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Δίδονται οι ορισμοί που αφορούν σε λέξεις κλειδιά και σε αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητό το ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον.

Χρηστικές πληροφορίες που αφορούν στη λήψη του επίγειου ψηφιακού σήματος και την τηλεθέαση δίδονται στην υποενότητα «Χρηστικά ερωτήματα».


 


Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

Το μέλλον της τηλεόρασης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται το τηλεοπτικό σήμα στα σπίτια μας ή όπου αλλού υπάρχει δέκτης τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, ο όρος επίγεια αναφέρεται στο ότι η τεχνολογία εκπομπής γίνεται από κέντρα εκπομπής στη Γη [και όχι για παράδειγμα από δορυφόρο] ενώ η ψηφιακή τηλεόραση αναφέρεται στο είδος του τηλεοπτικού σήματος που φτάνει στο σπίτι μας και όχι στην τεχνολογία της τηλεόρασης/δέκτη που υπάρχει στο σπίτι.

Διεθνώς, η ψηφιακή τηλεόραση αντικαθιστά την υπάρχουσα αναλογική με γοργούς ρυθμούς καθώς η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών [I.T.U.] έχει θέσει καταληκτική προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή, παγκοσμίως, τον Ιούνιο του 2015.

Στην Ελλάδα η ψηφιακή τεχνολογία μας παρέχεται δωρεάν για τα κανάλια/προγράμματα που εκπέμπουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα, έχοντας λάβει έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Ε.Σ.Ρ.] για εκπομπή του αναλογικού τους προγράμματος με ψηφιακό τρόπο.


Χάρτης συχνοτήτων

Είναι ο χάρτης σύμφωνα με τον οποίο διαμορφώνεται το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό δίκτυο.

Έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας και περιέχεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012.

Στον χάρτη καθορίζονται οι 34 περιοχές απονομής [allotments] στη χώρα, τα 156 κέντρα εκπομπής, οι διαθέσιμες συχνότητες στο καθένα κ.ά.


Allotment

Η περιοχή απονομής είναι η γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει εκχωρηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός καναλιών για την ανάπτυξη ενός μονοσυχνικού δίκτυο [SFN]. Για την ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα, έχουν καθοριστεί συνολικά 34 allotment.


Single Frequency Network [SFN]

Το μονοσυχνικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο συγχρονισμένων κέντρων [σταθμών] εκπομπής τα οποία εκπέμπουν ταυτόσημα σήματα στους ίδιους ραδιοδιαύλους [συχνότητες].

Για παράδειγμα, για την ψηφιακή κάλυψη κάλυψη μεγάλου τμήματος της Αθήνας, οκτώ κέντρα εκπομπής [Υμηττός, Πάρνηθα, Αίγινα, Οχθωνιά, Πράσινο, Χαλκίδα, Αυλώνα και Βάρη] δημιουργούν ένα SFN εκπέμποντας στις ίδιες συχνότητες και με τις ίδιες παραμέτρους.


Switch-off

Παύση του επίγειου αναλογικού τηλεοπτικού σήματος με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του επίγειου ψηφιακού.


Switchover

Η διαδικασία της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση στα Αγγλικά.


Τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας

Τα κανάλια των οποίων το σήμα εκπέμπεται σε όλη τη χώρα.


Τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας

Τα κανάλια των οποίων το σήμα εκπέμπεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες.Αποκωδικοποιητής / δέκτης

Ηλεκτρονική συσκευή αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής σήματος βίντεο, ήχου και δεδομένων MPEG.  Όταν συνδεθεί με μία κεραία [εσωτερική ή εξωτερική] λαμβάνει σήμα και το μετατρέπει σε σήμα συμβατό με τηλεόραση παλαιότερης τεχνολογίας. Στις σύγχρονες τηλεοράσεις ο αποκωδικοποιητής είναι συνήθως ενσωματωμένος στη συσκευή, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις [παλαιότερα μοντέλα] ενδέχεται να υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο MPEG-2 και να μην μπορεί να αναπαράγει το ψηφιακό σήμα MPEG-4.

Συνηθίζεται να μπερδεύεται λεκτικά ο «αποκωδικοποιητής» με τον «αποκρυπτογράφο» [κυρίως στο εμπόριο] παρότι είναι διαφορετικές συσκευές.


Αποκρυπτογράφος

Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για να αποκρυπτογραφεί κωδικοποιημένα προγράμματα, συνήθως συνδρομητικών ή pay-per-view καναλιών.


 


Κέντρο εκπομπής

Η εγκατάσταση από την οποία εκπέμπεται το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα. Βάσει νομοθεσίας, στην Ελλάδα θα ενεργοποιηθούν 156 επιτρεπτά κέντρα εκπομπής [κύρια κέντρα].


Gap filler

Ο σταθμός συμπληρωματικής κάλυψης, γνωστός και ως τοπικός αναμεταδότης, είναι μικρής ισχύος εγκατάσταση επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος που χρησιμοποιείται για εκπομπή του ψηφιακού σήματος σε περιοχές που δεν καλύπτονται από κάποιο κύριο κέντρο εκπομπής.


Πολυπλέκτης [Multiplexer - MUX]

Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων από πολλαπλές πηγές  εντός ίδιου εύρος ζώνης [bandwidth] ενός δικτύου.

Ο πολυπλέκτης επιλέγει ένα ή και περισσότερα ψηφιακά σήματα χαμηλής ταχύτητας, τα ενοποιεί και τα μεταφέρει με μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα από έναν κοινό αγωγό μετάδοσης δεδομένων, όπως καλώδιο χαλκού ή οπτική ίνα. Στην ουσία ο πολυπλέκτης λειτουργεί ως μετατροπέας πολλών εισερχόμενων σημάτων σε ένα εξερχόμενο.


 


Digital Video Broadcasting - Terrestrial [DVB-T]

Είναι ένα πρότυπο μετάδοσης επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Χρησιμοποιεί τα γνωστά από τις αναλογικές εκπομπές, κανάλια UHF και VHF και η λήψη ψηφιακών εκπομπών γίνεται επίγεια μέσω κεραιών.


Ultra High Frequency [UHF]

Εύρος ζώνης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 300 MHz έως 3 GHz [3000 MHz]. Χρησιμοποιείται κυρίως για τηλεοπτικές μεταδόσεις, κινητή τηλεφωνία, ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές, Wi-fi, ειδικά ραδιοδίκτυα κ.λπ.


Δίαυλος / ραδιοδίαυλος [συχνότητες]

Τμήμα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων UHF εύρους οκτώ MHz.


Πολυπλεξία [multiplexing]

Είναι η τεχνική που δίνει τη δυνατότητα σε ψηφιακά δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας [όπως μια οπτική ίνα ή ένα UHF κανάλι], επιτρέποντας έτσι την καλύτερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών υψηλής χωρητικότητας. Με απλά λόγια, για την ψηφιακή τηλεόραση η πολυπλεξία είναι η τεχνική που καθιστά δυνατή την εκπομπή περισσοτέρων από ένα καναλιών σε κάθε συχνότητα και μάλιστα μαζί με συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος [EPG].


MPEG-4

Τεχνολογία κωδικοποίησης και συμπίεσης ψηφιακών οπτικοακουστικών δεδομένων. Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολυμέσων σήμερα και αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης.


Standard Definition [SD]

Πρότυπο για τηλεόραση κανονικής ευκρίνειας που αφορά στην ποιότητα / ανάλυση της εικόνας [576 γραμμών].


High Definition [HD]

Είναι ένα πρότυπο για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας που αφορά στην ποιότητα / ανάλυση της εικόνας [720 ή 1080 γραμμών].


 


Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος [ΕPG]

Υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες [ώρα προβολής, διάρκεια, σύντομη περιγραφή] σχετικά με το πρόγραμμα των καναλιών. Μέσω της εταιρείας μας το EPG δίνει πληροφορίες για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας ενώ σταδιακά ενεργοποιείται από ολοένα και περισσότερους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας. Η υπηρεσία υποστηρίζεται σε ελληνικά και αγγλικά [εφόσον λαμβάνουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες από τα κανάλια] και είναι προσβάσιμη μέσα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του εξωτερικού αποκωδικοποιητή. Επίσης, το EPG δίνει τη δυνατότητα για άμεση ή προγραμματισμένη εγγραφή ενός προγράμματος, κλείδωμα, υπενθύμιση έναρξης κ.ά. Υπεύθυνος για το πρόγραμμα, τις πληροφορίες που το συνοδεύουν και τυχόν απρόοπτες αλλαγές είναι ο εκάστοτε τηλεοπτικός σταθμός.


Teletext

Το τηλεκείμενο είναι τεχνική μετάδοσης πληροφοριών μέσω του σήματος ενός τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο εκπέμπεται κωδικοποιημένα και προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης, εφόσον αυτή το υποστηρίζει.

Χρησιμοποιεί το σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων ASCII [American Standard Code for Information Interchange] το οποίο περιλαμβάνει 128 χαρακτήρες [γράμματα, νούμερα, σημεία στίξης κ.λπ.] που εμφανίζονται σε 40 γραμμές οριζοντίως και 23 καθέτως.

Το Teletext αποτελείται από 800 σελίδες όπου μπορούν να εμφανιστούν πληροφορίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικές προβλέψεις, χρήσιμα τηλέφωνα, ανακοινώσεις, το πρόγραμμα του σταθμού, αποτελέσματα τυχερών παιχνιδιών κ.ά.


 


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.]

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η ανεξάρτητη αρχή που ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου. Για το εγχείρημα της ψηφιακής μετάβασης, αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και η εποπτεία της χρήσης του φάσματος.


Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης [Ε.Σ.Ρ.]

Το Ε.Σ.Ρ. είναι ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει το περιεχόμενο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.


Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών [International Telecommunication Union - I.T.U.]

Η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι η ειδικευμένη οργάνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα στην οποία οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν την ίδρυση και τη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση, την τυποποίηση, το συντονισμό και την ανάπτυξη των διεθνών τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών.