digea

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή εποχή!

Χρηστικά ερωτήματα

Σε αυτή την υποενότητα δίδονται απαντήσεις σε χρηστικά κυρίως ερωτήματα για τη σωστή λήψη του ψηφιακού σήματος και τη βέλτιστη δυνατή τηλεοπτική εμπειρία.

Ορολογίες και σύντομες περιγραφές φορέων που σχετίζονται με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αναφέρονται στην υποενότητα «Λεξικό».


 


Εάν η τηλεόρασή σας έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4, μπορείτε να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε καλώδιο μεταφοράς ήχου και εικόνας [SCART, RCA ή HDMI].


 


Εάν η τηλεόρασή σας δεν έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4 και χρειάζεται να συνδέσετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μεταφοράς ήχου και εικόνας [SCART, RCA ή HDMI] για τον αποκωδικοποιητή και ένα για την παιχνιδομηχανή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει η τηλεόραση από μία ελεύθερη θύρα για την κάθε συσκευή.


 


Εάν η παιχνιδομηχανή είναι συμβατή με το DVB-T MPEG-4 [μπορείτε να το εξακριβώσετε μέσω του εγχειριδίου χρήσης], τότε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και ως αποκωδικοποιητή.


 


Εάν η τηλεόρασή σας έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4, τότε μπορείτε να συνδέσετε το DVD εγγραφής με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε καλώδιο μεταφοράς ήχου και εικόνας [SCART, RCA ή HDMI].

Εάν η τηλεόραση σας δεν έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4, τότε θα πρέπει να συνδέσετε το DVD εγγραφής στον αποκωδικοποιητή ώστε να παίρνει εικόνα και ήχο από εκεί [χρησιμοποιώντας και πάλι καλώδιο SCART, RCA ή HDMI].


 


Για λήψη του ψηφιακού σήματος, απλό εξωτερικό αποκωδικοποιητή μπορείτε να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Βεβαιωθείτε μόνο ότι υποστηρίζει σύστημα εικόνας τεχνολογίας MPEG-4.

 


 


Οι λόγοι που στους οποίους πιθανόν να οφείλεται το πρόβλημα είναι οι ακόλουθοι:

 • Γεωγραφική περιοχή

Το σημείο που διαμένετε μπορεί να μην καλύπτεται ακόμα από το ψηφιακό σήμα.

 • Τοπικές παράμετροι [τεχνητά ή φυσικά φαινόμενα]

Πέραν των ορεινών όγκων που καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας, το ψηφιακό σήμα μπορεί να εμποδίσουν ακόμα και δέντρα ή κτίρια. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την οπτική επαφή της κεραίας σας με το κέντρο εκπομπής από το οποίο λαμβάνετε σήμα. Αν όντως αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα στη λήψη θα χρειαστείτε ειδική ενίσχυση και έλεγχο για λήψη από ανακλάσεις.

 • Παρεμβολές [γενικές ή τοπικές]

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν γίνει αντιληπτές κάποιες παρεμβολές. Αυτές, έχουν εντοπιστεί και σημειωθεί από την εταιρεία μας, έχουν επισημανθεί σε όλους τους αρμόδιους και αναμένονται λύσεις, μιας και οι συχνότητες που χρησιμοποιεί η εταιρεία ορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Σε περίπτωση που πολλοί στην περιοχή σας έχουν πρόβλημα στη λήψη κάποιου συγκεκριμένου μπουκέτου τηλεοπτικών καναλιών ή ο εξειδικευμένος τεχνικός της περιοχής σας έχει επισημάνει ότι δέχεστε παρεμβολή, παρακαλείσθε να μας στείλετε τα στοιχεία σας στο info@digea.gr, ώστε να εξετάσουμε και να εντοπίσουμε τι συμβαίνει.

 • Συνδέσεις - επαφές

Είναι πιθανό να έχουν μετακινηθεί κάποια καλώδια στην εγκατάσταση της κεραίας σας λόγω κακών καιρικών συνθηκών [π.χ. αέρας, καταιγίδα κ.λπ.] ή στον αποκωδικοποιητή και στην τηλεόραση λόγω δραστηριοτήτων [π.χ. ξεσκόνισμα]. Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

 • Εγκατάσταση

Ίσως να υπάρχει πρόβλημα στην κεραία, στα καλώδιά της [να έχουν κοπεί], το μείκτη, τον ενισχυτή, το διανομέα, τον τερματισμό πριζών ή τις εσωτερικές κεραίες. Μάλλον θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό της περιοχής σας.

 • Συντονισμός του δέκτη

Για λήψη των ψηφιακών καναλιών χρειάζεται [επανα]συντονισμός του δέκτη. Εάν χρησιμοποιείται την αυτόματη αναζήτηση των καναλιών και κάποια κάνάλια δεν εμφανίζονται, δοκιμάστε να τα αναζητήσετε χειροκίνητα.


 


Αρχικά θα πρέπει να ελέγξετε αν ανήκετε σε περιοχή κάλυψης του ψηφιακού κέντρου προς το οποίο έχετε στραμμένη την κεραία σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να συντονίσετε τα κανάλια στην τηλεόρασή σας από την αρχή, όπως όταν την εγκαταστήσατε για πρώτη φορά. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.


 


Είναι πολύ πιθανό η κεραία σας να είναι «αποπροσανατολισμένη». Εφόσον βρίσκεστε σε περιοχή με ψηφιακή κάλυψη, δοκιμάστε να την στρέψετε προς το σωστό κέντρο εκπομπής.

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να έχει «γεμίσει σκουπίδια» ο αποκωδικοποιητής, τα οποία αλλοιώνουν την απόδοσή του. Δοκιμάστε να τον επανασυντονίσετε για να καθαρίσει.

Εάν έπειτα από τα παραπάνω το σύμπτωμα παραμείνει, μπορείτε να εγκαταστήσετε δεύτερη κεραία ή να χρησιμοποιήσετε ενισχυτή σήματος, αφού πρώτα συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.


 


Αυτό είναι ένδειξη ότι ο ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης ή ο εξωτερικός αποκωδικοποιητής είναι τεχνολογίας MPEG-2 και όχι MPEG-4 που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του ψηφιακού σήματος. Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ψηφιακά προγράμματα, η συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο κωδικοποίησης MPEG-4.

Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG-4, ανατρέξτε στις οδηγίες για να ρυθμίσετε σωστά μέσα από το μενού τον δέκτη ή την τηλεόραση μέσα από το μενού, έτσι ώστε να λαμβάνει το ψηφιακό σήμα. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στις ρυθμίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα απ’ όπου αποκτήσατε τη συσκευή.


 


 1. Ελέγξτε τις συνδέσεις και την κατάσταση των καλωδίων. Είναι όλα τα καλώδια στη θέση τους; Έχει κοπεί κάποιο;
 2. Επανασυντονίστε τα κανάλια [με αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση].
 3. Επανεκκινήστε τον δέκτη [reset]. Βγάλτε τον δέκτη από την πρίζα για μερικά λεπτά και στη συνέχεια θέστε τον ξανά σε λειτουργία.
 4. Ελέγξτε την κατεύθυνση της κεραίας. Πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς το κέντρο εκπομπής.
 5. Κάντε δοκιμή με απλή εσωτερική κεραία. Εάν με την εσωτερική κεραία λαμβάνετε τα ψηφιακά κανάλια, τότε το πρόβλημα είναι στην εξωτερική κεραία/εγκατάσταση. Σημείωση: Για βέλτιστη λήψη με εσωτερική κεραία τοποθετήσετε την σε υψηλό σημείο μέσα στο χώρο.
 6. Αποσυνδέστε τον αποκωδικοποιητή για 30 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης.
 7. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε ενισχυτή σήματος στην εγκατάστασή σας. Εάν βρίσκεστε οριακά εντός ή εκτός περιοχής κάλυψης ψηφιακού σήματος, ενδεχομένως να λυθεί το πρόβλημα εάν δυναμώσετε τη λήψη του σήματος.
 8. Αφαιρέστε τον ενισχυτή σήματος από την εγκατάστασή σας. Όταν οι δέκτες έχουν μεγάλη ένταση, το ψηφιακό σήμα ενδέχεται να «μπουκώνει», δημιουργώντας έτσι προβλήματα στη λήψη. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή κάλυψης, χρησιμοποιείτε ενισχυτή σήματος και έχετε πρόσβαση σε αυτόν, δοκιμάστε μήπως αφαιρώντας τον λυθεί το πρόβλημα.
 9. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς της συσκευής ή σε εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν μετά από όλα τα παραπάνω το πρόβλημα λήψης παραμένει, η βλάβη μπορεί να οφείλεται στη συσκευή ή σε κάτι πιο περίπλοκο στην εγκατάστασή σας.

 


Εάν για παράδειγμα, βλέπετε το πρόγραμμα τριών εκ των τεσσάρων καναλιών του μπουκέτου τότε πιθανότατα δεν βλέπετε ψηφιακά, αλλά αναλογικά. Παρακαλούμε ελέγξτε εάν η περιοχή σας καλύπτεται ψηφιακά. Σε αυτήν την περίπτωση δοκιμάστε να κάνετε επανασυντονισμό εκ νέου.


 


Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Ελέγξτε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση και στον αποκωδικοποιητή [εφόσον χρησιμοποιείτε εξωτερικό].
 2. Βγάλτε τη συσκευή σας από το ρεύμα για μερικά λεπτά.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή [reset].

Εάν το πρόβλημα παραμείνει, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς της συσκευής σας.


 


Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται στον εξοπλισμό σας. Ελέγξτε τη συσκευή σας, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από λίγα λεπτά. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, εφόσον είναι στην εγγύηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα απ’ όπου την προμηθεύτηκε, ειδάλλως μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένο τεχνικό.


 


Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται στον εξοπλισμό σας. Ελέγξτε τη συσκευή σας, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από λίγα λεπτά. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, εφόσον είναι στην εγγύηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα απ’ όπου την προμηθεύτηκε, ειδάλλως μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένο τεχνικό.