Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 09.07.2024 - Μεταξάς

Την Τρίτη 09.07.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 - 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Μεταξάς