• Γενικές πληροφορίες
  • Εξοπλισμός
  • Προβλήματα λήψης
  • Ψηφιακή μετάβαση 2020
  • Αποκωδικοποιητής Mpeg4
  • Υψηλή ευκρίνεια (High Definition)
  • Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Electronic Programme Guide - EPG)
  • Λεξικό: τι σημαίνουν οι λέξεις
Πώς ορίζονται οι προδιαγραφές εκπομπής του ψηφιακού σήματος;

Οι προδιαγραφές εκπομπής πηγάζουν από τον Χάρτη Συχνοτήτων της Επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (1), στον οποίο ορίζονται οι συντεταγμένες των Κέντρων Εκπομπής, η υψομετρική τους τοποθεσία, η ισχύς εκπομπής σήματος, οι συχνότητες καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου.

 

(1) ΚΥΑ 42800/5-10-2012 Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012ΚΥΑ 18/2020 ΦΕΚ Β’ 1752ΚΥΑ 22176/2021 ΦΕΚ Β’ 3011ΚΥΑ 36/2021 ΦΕΚ 4520

Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται;

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για την ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος, βάσει της νομοθεσίας, είναι το DVB-T MPEG-4 ή H.264 και αφορά τόσο στο πρότυπο μετάδοσης όσο και στο πρωτόκολλο κωδικοποίησης. Αυτό το πρότυπο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα(1).

 

  1. Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της Digea: KYA 716-003/30/4/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, ΑΠ. ΕΕΤΤ. 1019/01 ΦΕΚ Β' 148, 20/01/2022
Γιατί δεν βλέπω τα περιφερειακά κανάλια άλλων περιοχών;

Κάθε περιφερειακός σταθμός έχει δικαίωμα εκπομπής σε μία συγκεκριμένη Περιφερειακή Ζώνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία(1). Η Digea εκπέμπει τα περιφερειακά κανάλια που έχουν νόμιμη άδεια και οι τηλεθεατές μπορούν να βλέπουν τα κανάλια που εκπέμπονται στην περιοχή τους βάσει γεωγραφικής κατανομής (Περιφερειακή Ζώνη).

 

(1) Νόμος 4262, άρθρο 37, Φ.Ε.Κ. 114, 10/05/14

Υπάρχει συνδρομή;

Όχι. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα, εκπέμπονται δωρεάν και ψηφιακά σε περιοχές ψηφιακής κάλυψης(1).

 

(1) Κατόπιν άδειας που έχουν λάβει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 

Μπορώ να βλέπω τους τηλεοπτικούς σταθμούς μέσω δορυφορικού πιάτου;

Η Digea δεν παρέχει υπηρεσία εκπομπής σήματος μέσω δορυφόρου. Οι τηλεθεατές μπορούν να λαμβάνουν το τηλεοπτικό σήμα των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που εκπέμπονται από την Digea μέσω επίγειας λήψης, δηλαδή από την απλή κεραία και όχι από δορυφορικό πιάτο.

Τι μπορώ να κάνω αν μένω σε περιοχή που δεν καλύπτεται από ψηφιακό σήμα της Digea;

Για την επέκταση του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές που βρίσκονται εκτός κάλυψης ψηφιακού σήματος(2) του δικτύου της Digea, οι λεγόμενες «λευκές περιοχές», υπάρχει η παρακάτω δυνατότητα:

 

Ι. Δυνατότητα εγκατάστασης τοπικών αναμεταδοτών από τρίτους φορείς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία(3), δίνεται η δυνατότητα σε φορείς, ιδίως σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. (δήμους), να αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ). Επισημαίνεται ότι, βάσει νομοθεσίας, η εκπομπή ή μη συγκεκριμένων περιεχομένων από κάθε ΣΣΚ είναι στην αποκλειστική ευθύνη του φορέα που τον εγκαθιστά. 

 

(1) KYA 716-003/30/4/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, ΑΠ. ΕΕΤΤ. 1019/01 ΦΕΚ Β' 148, 20/01/2022

(2) Σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων

(3) Άρθρο 6, παρ.2, υπ. αριθ. 716-003/2014 (ΦΕΚ Β’ 1693/25-6-2014) της Ε.Ε.Τ.Τ.

(4) Για τη σχετική διαδικασία πατήστε εδώ.


Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να παρακολουθήσω τα ελεύθερα τηλεοπτικά προγράμματα;

Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια τηλεόραση με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4 ή τηλεόραση συνδεδεμένη με εξωτερικό αποκωδικοποιητή MPEG-4 και μια απλή κεραία για τη λήψη του ψηφιακού σήματος.

Πώς μπορώ να μετατρέψω τον υπολογιστή μου σε τηλεόραση;

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορείτε να προμηθευτείτε TV Tuner που θα συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Η χρήση κεραίας, εσωτερικής ή εξωτερικής, είναι απαραίτητη.

Γιατί δεν λαμβάνω σήμα;

Η απουσία σήματος πιθανόν να οφείλεται στα εξής:

 

          Γεωγραφική περιοχή

Το σημείο που διαμένετε μπορεί να μην καλύπτεται από ψηφιακό σήμα. Μπορείτε να δείτε την κάλυψη της περιοχής σας πατώντας εδώ.

 

•          Τοπικές παράμετροι (τεχνητά ή φυσικά εμπόδια)

Πέραν των ορεινών όγκων που καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας, το ψηφιακό σήμα μπορεί να εμποδίσουν ακόμα και δέντρα ή κτίρια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την οπτική επαφή της κεραίας σας με το Κέντρο Εκπομπής από όπου λαμβάνετε το σήμα. Αν διαπιστώσετε ότι όντως αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα στη λήψη, σας προτείνουμε να μεριμνήσετε για ενισχυτή και έλεγχο για λήψη από ανακλάσεις μέσω της κεραίας σας.

 

•          Παρεμβολές

Ως «παρεμβολή» ορίζεται η ύπαρξη ενός ανεπιθύμητου σήματος που προκαλεί πρόβλημα στη λήψη του τηλεοπτικού σήματος σε μια περιοχή. Οι παρεμβολές, ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί, μπορεί να είναι τοπικές (π.χ. με εμβέλεια κάποια οικοδομικά τετράγωνα) έως γενικότερες, που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.

 

Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι στην περιοχή σας το πρόβλημα λήψης κάποιου συγκεκριμένου μπουκέτου τηλεοπτικών καναλιών είναι γενικευμένο ή ο εξειδικευμένος τεχνικός της περιοχής σας έχει επισημάνει ότι δέχεστε παρεμβολή, μπορείτε ανά περίπτωση να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους φορείς:

 

Τοπικές παρεμβολές

 

Α. Παρεμβολές από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Λόγω των αναβαθμίσεων που γίνονται στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να δημιουργηθούν παρεμβολές σε μία ή περισσότερες συχνότητες λήψης τηλεοπτικών καναλιών. Για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ο αρμόδιος Φορέας Επίλυσης Παρεμβολών (ΕΕΚΤ – Φορέας Επίλυσης Παρεμβολών – Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1818003).

 

Β. Άλλες πιθανές παρεμβολές (π.χ. πειρατικός σταθμός, χαλασμένος ενισχυτής κ.λπ.)

Σε αυτές τις περιπτώσεις αρμόδιος φορέας για την επίλυση παρεμβολών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

Παρεμβολές από άλλες χώρες

 

Σε παραμεθόριες ή/και παραθαλάσσιες περιοχές ενδέχεται να λαμβάνονται ανεπιθύμητα σήματα από τηλεοπτικές εκπομπές άλλων κρατών, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στη λήψη των σημάτων του δικτύου της Digea. Καθώς οι συχνότητες εκπομπής του δικτύου της Digea είναι διεθνώς κατοχυρωμένες, εάν διαπιστωθούν τέτοιες παρεμβολές θα πρέπει να αναφέρονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έτσι ώστε οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες καταγραφής και επίλυσης.

 

•          Συνδέσεις - επαφές

Είναι πιθανό να έχουν μετακινηθεί κάποια καλώδια στην εγκατάσταση της κεραίας σας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως έντονος αέρας, καταιγίδες ή στον αποκωδικοποιητή και στην τηλεόραση λόγω δραστηριοτήτων, όπως το ξεσκόνισμα ή άλλες παρεμφερείς κινήσεις. Σας προτείνουμε να ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

 

•          Εγκατάσταση

Ίσως να υπάρχει πρόβλημα στην κεραία, να έχουν κοπεί τα καλώδιά της εγκατάστασης, ή να υπάρχει άλλο πρόβλημα στον μείκτη, τον ενισχυτή, τον διανομέα, τον τερματισμό πριζών ή τις εσωτερικές κεραίες. Πιθανόν να χρειαστεί να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό της περιοχής σας.

 

•          Συντονισμός του δέκτη

Για λήψη των ψηφιακών καναλιών ενδεχομένως να χρειάζεται να γίνει επανασυντονισμός. Αν έχετε πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση καναλιών και κάποια κανάλια δεν εμφανίζονται, τότε δοκιμάστε να τα αναζητήσετε με χειροκίνητη αναζήτηση ή προχωρήστε σε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικές οδηγίες πατώντας εδώ.

 

(1) KYA 716-003/30/04/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, 30/09/2021, ΑΠ. EEΤΤ 1019/01 ΦΕΚ Β’ 148, 20/01/2022

Η τηλεόρασή μου έχει ενσωματωμένο δέκτη MPEG-4, αλλά δεν λαμβάνω το ψηφιακό σήμα. Τι μπορώ να κάνω;

Αρχικά θα πρέπει να ελέγξετε αν ανήκετε σε περιοχή που καλύπτεται με ψηφιακό σήμα από τα Κέντρα Εκπομπής μας (πατήστε εδώ). Στη συνέχεια, σας προτείνουμε να συντονίσετε τα κανάλια στην τηλεόρασή σας από την αρχή κάνοντας επανασυντονισμό ή να επιλέξετε τη ρύθμιση των εργοστασιακών ρυθμίσεων (δείτε τις οδηγίες εδώ). Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Το ψηφιακό σήμα που λαμβάνω είναι ασθενές (κάνει διακοπές). Τι μπορώ να κάνω;

Ενδέχεται η κεραία σας να μην είναι σωστά προσανατολισμένη προς το Κέντρο Εκπομπής μας.

Επισκεφθείτε τον Χάρτη Κάλυψης ώστε να βρείτε από ποιο Κέντρο Εκπομπής έχετε καλύτερη κάλυψη ψηφιακού σήματος, πατώντας εδώ.

Εφόσον βρίσκεστε σε περιοχή με ψηφιακή κάλυψη, δοκιμάστε να στρέψετε την κεραία σας προς το Κέντρο Εκπομπής που σας προσφέρει καλύτερη κάλυψη. Ενδέχεται να χρειάζεται η εγκατάσταση ενισχυτή σήματος αν η ποιότητα εικόνας και ήχου δεν σας ικανοποιεί. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό της επιλογής σας.

Επίσης, ενδέχεται να έχει «μπλοκάρει» ο αποκωδικοποιητής της συσκευής σας, είτε αυτός είναι ενσωματωμένος είτε είναι εξωτερικός. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνουμε να προχωρήσετε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικές οδηγίες πατώντας εδώ.

Έχω συνδέσει σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό, όμως τα ψηφιακά κανάλια δεν παίζουν όπως τα έχω συνηθίσει, για παράδειγμα δεν πιάνω μια συχνότητα. Τι μπορώ να κάνω;

1. Ελέγξτε τις συνδέσεις και την κατάσταση των καλωδίων. Είναι όλα τα καλώδια στη θέση τους; Έχει κοπεί κάποιο;

2. Επανασυντονίστε τα κανάλια με αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση.

3. Επανεκκινήστε τον δέκτη (reset). Βγάλτε τον δέκτη από την πρίζα για μερικά λεπτά και στη συνέχεια, θέστε τον ξανά σε λειτουργία.

4. Ελέγξτε την κατεύθυνση της κεραίας. Πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς το Κέντρο Εκπομπής που σας καλύπτει με ψηφιακό σήμα, βάσει του Χάρτη Κάλυψης.

5. Κάντε δοκιμή με απλή εσωτερική κεραία. Αν με την εσωτερική κεραία λαμβάνετε τα ψηφιακά κανάλια, τότε το πρόβλημα είναι στην εξωτερική κεραία/εγκατάσταση. Για βέλτιστη λήψη με εσωτερική κεραία, τοποθετήσετε την σε ψηλό σημείο μέσα στον χώρο.

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εξωτερικό αποκωδικοποιητή, αποσυνδέστε τον για 30 λεπτά ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. 

7. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε ενισχυτή σήματος στην εγκατάστασή σας. Αν βρίσκεστε οριακά εντός ή εκτός περιοχής κάλυψης ψηφιακού σήματος, ενδεχομένως να λυθεί το πρόβλημα αν δυναμώσετε την ένταση του ενισχυτή.

8. Αφαιρέστε τον ενισχυτή σήματος από την εγκατάστασή σας. Όταν το λαμβανόμενο σήμα έχει μεγάλη ένταση, η είσοδος του δέκτη ενδέχεται να «μπουκώνει», δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία του.

9. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς της συσκευής σας. Αν, ωστόσο, το πρόβλημα λήψης παραμένει, η βλάβη μπορεί να οφείλεται σε κάτι πιο περίπλοκο στην εγκατάστασή σας.

10. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό της επιλογής σας.

Έβλεπα κανονικά τηλεόραση και ξαφνικά χάθηκε ο ήχος. Τι μπορώ να κάνω;

1. Ελέγξτε την ένταση του ήχου από το τηλεκοντρόλ σας.

2. Επανεκκινήστε τη συσκευή (reset).

3. Βγάλτε τη συσκευή σας από το ρεύμα για μερικά λεπτά.

4. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς της συσκευής σας ή σε εξειδικευμένο τεχνικό της επιλογής σας.

Tα χρώματα στην εικόνα παρουσιάζουν αλλοίωση. Γιατί;

1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ισορροπίας χρώματος από το Μενού της συσκευής σας και ιδιαίτερα αν υπάρχει κάποια προεπιλεγμένη ρύθμιση όπως π.χ. Movie mode. 

2. Επιβεβαιώστε ότι δεν έχει επιλεγεί το «Eco mode» ή κάποια ανάλογη ρύθμιση.

3. Αφαιρέστε τη συσκευή σας από το ρεύμα και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από λίγα λεπτά. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

4. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό αποκωδικοποιητή και τον έχετε συνδέσει στην τηλεόρασή σας με καλώδιο SCART ή RCA (3 χρώματα: κίτρινο, λευκό, κόκκινο), δοκιμάστε να τον συνδέσετε με καλώδιο HDMI.

 

Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εξοπλισμό σας ή συμβουλευθείτε τεχνικό της επιλογής σας. 

Το τηλεοπτικό σήμα χάθηκε μετά από κακοκαιρία. Τι μπορώ να κάνω;

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λήψη του ψηφιακού σήματος. Αν βρίσκεστε σε περιοχή με οριακή κάλυψη, το σήμα μπορεί να χαθεί κατά τη διάρκεια μιας κακοκαιρίας. Αν το πρόβλημα λήψης συνεχιστεί και μετά την κακοκαιρία, ελέγξτε την εγκατάστασή σας. Μπορεί να έχει μετατοπιστεί η κατεύθυνση της κεραίας λόγω ισχυρών ανέμων ή να έχει κοπεί/αποσυνδεθεί κάποιο καλώδιο.

Η εικόνα δεν είναι συγχρονισμένη με τον ήχο. Τι μπορώ να κάνω;

Αν, ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, παρατηρήσετε ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου, κλείστε τον αποκωδικοποιητή σας, αν αυτός είναι εξωτερικός, ή την τηλεόρασή σας αν αυτή διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή και ανοίξτε ξανά στη συνέχεια.

 

Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα κανάλια, είτε διαγράφοντάς τα όλα και μετά αναζητώντας τα αυτόματα είτε επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (πατήστε εδώ για να δείτε πως).

 

Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό της επιλογής σας.

Έχω χάσει ένα μπουκέτο καναλιών. Μπορώ να αναζητήσω μόνο τα συγκεκριμένα κανάλια χωρίς να χρειαστεί να κάνω αυτόματη αναζήτηση;

Ναι. Χρειάζεται να γνωρίζετε μόνο τη συχνότητα στην οποία εκπέμπει το συγκεκριμένο μπουκέτο καναλιών από το Κέντρο Εκπομπής που σας εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, από το Μενού του τηλεκοντρόλ σας, βρείτε τη ρύθμιση της χειροκίνητης αναζήτησης και εισαγάγετε τη συχνότητα που ψάχνετε. Για να βρείτε τις συχνότητες εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών πατήστε εδώ.

Επανασυντόνισα τα κανάλια και άλλαξε η σειρά των τηλεοπτικών σταθμών. Πώς μπορώ να αλλάξω τη σειρά τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις μου;

Γενικότερα, ένας δέκτης μπορεί να αποθηκεύει τα κανάλια ανάλογα με τις ρυθμίσεις του, συνήθως είτε αλφαβητικά είτε βάσει συχνότητας λήψης. 

 

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών, συνήθως αυτό γίνεται επιλέγοντας Μενού ή Ρυθμίσεις στο τηλεκοντρόλ και στη συνέχεια, επιλέγετε «Επεξεργασία καναλιών» ή κάποια αντίστοιχη επιλογή(1). 

 

(1) Κάθε μοντέλο συσκευής διαφέρει, γι’ αυτό και μπορεί να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία ρύθμισης των καναλιών. Τα παρακάτω βήματα αποτυπώνουν τις πιο κοινές εντολές, συνεπώς για πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Επηρεάζεται η μετάδοση του ψηφιακού σήματος όταν γίνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή από τις καιρικές συνθήκες;

Όπως όλες οι ασύρματες επικοινωνίες, έτσι και η λειτουργία της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης βασίζεται στη μετάδοση ραδιοκυμάτων από ένα σημείο εκπομπής, το Κέντρο Εκπομπής, έως ένα σημείο λήψης, δηλαδή την κεραία του τηλεθεατή. Υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεαστεί η μετάδοση σήματος ή να δημιουργηθούν παρεμβολές σε αυτό, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της εικόνας (εμφάνιση pixel) ή ακόμα και πλήρη απώλεια λήψης.

 

Το κυριότερο φαινόμενο που επηρεάζει τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος είναι η διάθλαση, δηλαδή, όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές -συνήθως λόγω έντονης ζέστης ή υγρασίας- τα ραδιοκύματα ενδέχεται να αλλάζουν πορεία.

 

Ιδιαίτερα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενδέχεται ο δείκτης διάθλασης να μεταβάλλεται ακανόνιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σήμα να διαθλάται σε μη προβλέψιμες πορείες, άρα δεν φτάνει σωστά στο δέκτη, δηλαδή στην κεραία του τηλεθεατή.

 

Μπορεί επίσης κάποιο άλλο σήμα, από μακρινό Κέντρο Εκπομπής, ακόμα και από γειτονική χώρα, να ενισχύεται με το φαινόμενο αυτό και να προκαλεί παρεμβολές στη λήψη του επιθυμητού σήματος ενός κοντινότερου κέντρου.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί η αστάθεια στη λήψη λόγω καιρικών συνθηκών με αλλαγές στο δίκτυο εκπομπής;

Η αστάθεια στην τροποσφαιρική διάδοση του τηλεοπτικού σήματος είναι σύνθετο φαινόμενο που εξαρτάται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν προσωρινά σε μια περιοχή. Για αυτόν τον λόγο, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με αλλαγές στις παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, οι οποίες ορίζονται σαφώς από τη νομοθεσία(1).

 

(1) KYA 716-003/30/04/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, 30/09/2021, ΑΠ. EEΤΤ 1019/01 ΦΕΚ Β’ 148, 20/01/2022

Τι μπορώ να κάνω για να λυθεί το πρόβλημα λήψης όταν το σήμα επηρεάζεται από την υγρασία που υπάρχει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή τις καιρικές συνθήκες;

Τα προβλήματα που περιγράφονται παρατηρούνται συνήθως σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου και συχνά σε συγκεκριμένες ώρες, όπως, για παράδειγμα, τις βραδινές ώρες όπου ενδέχεται να είναι εντονότερα. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται σε συγκεκριμένους διαύλους λήψης ή σε όλο το φάσμα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, τον αριθμό των λαμβανόμενων σημάτων κ.λπ.

 

Συστήνεται να αναμένετε να εξασθενίσει το φαινόμενο. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτόματη αναζήτηση προγραμμάτων υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί ενδέχεται να αποθηκευτούν συχνότητες που λαμβάνονται από μακρινά Κέντρα Εκπομπής, ακόμα και από άλλη χώρα. Αν είναι αναγκαία η αναζήτηση καναλιών, προτιμήστε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη αναζήτηση μόνο στις συχνότητες λειτουργίας του Κέντρου Εκπομπής που εξυπηρετεί την περιοχή σας.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι παροδικές παρεμβολές προκαλούνται από μακρινά σήματα που λαμβάνονται από συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως από άλλη χώρα, τότε ίσως με μικρή αλλαγή στον προσανατολισμό της κεραίας λήψης να περιορισθεί ως ένα βαθμό το πρόβλημα.

Γιατί έγινε η 2η Ψηφιακή Μετάβαση; Ποιος το αποφάσισε;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία(1), η ζώνη φάσματος των 700 MHz που χρησιμοποιούσε η ψηφιακή τηλεόραση άλλαξε χρήση και διατέθηκε για την ανάπτυξη του δικτύου 5G από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, η 2η Ψηφιακή Μετάβαση ήταν ουσιαστικά η διαδικασία μετακίνησης των τηλεοπτικών εκπομπών στο νέο φάσμα που καθορίστηκε για την ψηφιακή τηλεόραση.

(1) Απόφαση ΕΕ 2017/899

Αφαιρέθηκαν ή προστέθηκαν επιπλέον τηλεοπτικοί σταθμοί με την ολοκλήρωση της 2ης Ψηφιακής Μετάβασης;

Δεν προστέθηκαν ούτε αφαιρέθηκαν. Η μετάβαση αφορούσε μόνο σε αλλαγή των συχνοτήτων εκπομπής και όχι σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

Τι είναι ο αποκωδικοποιητής;

Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που λαμβάνει σήμα όταν συνδεθεί με μια κεραία (εσωτερική ή εξωτερική) και το μετατρέπει σε σήμα συμβατό με τηλεόραση παλαιότερης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνει το ψηφιακό σήμα από την κεραία και αφού το αποκωδικοποιήσει, το αναπαραγάγει στην τηλεόραση παλαιότερης τεχνολογίας.

Κάθε τηλεόραση θέλει δικό της αποκωδικοποιητή;

Για κάθε τηλεόραση χρειάζεται ξεχωριστός εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Αν συνδέσετε όλες τις τηλεοράσεις με έναν εξωτερικό αποκωδικοποιητή, τότε όλες θα προβάλλουν το ίδιο κανάλι.

Όταν συνδέσω τον εξωτερικό αποκωδικοποιητή πρέπει να συντονίσω ξανά τα κανάλια;

Ναι, θα πρέπει να αναζητήσετε αυτόματα τα κανάλια, χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ του εξωτερικού αποκωδικοποιητή, καθώς το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης χρειάζεται μόνο για να την ανοιγοκλείνετε και να ρυθμίζετε τον ήχο, τα χρώματα κ.λπ.

 

Δείτε πώς γίνεται ο επανασυντονισμός εδώ.

Ποια είναι τα βασικά είδη αποκωδικοποιητών (δεκτών) για την επίγεια ψηφιακή λήψη;

Οι αποκωδικοποιητές για την επίγεια ψηφιακή λήψη είναι Standard Definition (SD) ή High Definition (HD). Υπάρχουν επίσης και πιο εξελιγμένα μοντέλα που είναι ταυτόχρονα και δορυφορικοί δέκτες. Η βασική λειτουργία τους, όμως, σε ό,τι αφορά το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα DVB-T, είναι η ίδια.

 

Αν διαθέτετε κλασική αναλογική τηλεόραση με λυχνία ή επίπεδη τηλεόραση (LCD/ Plasma) χωρίς ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη MPEG-4 και χωρίς θύρα HDMI, τότε αρκεί ένας απλός αποκωδικοποιητής με υποδοχή SCART ή RCA (3 χρώματα: κίτρινο, λευκό, κόκκινο).

 

Αν διαθέτετε επίπεδη τηλεόραση (LCD/ Plasma) χωρίς ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη MPEG-4 αλλά με θύρα HDMI, τότε προτιμήστε έναν αποκωδικοποιητή με θύρα HDMI για καλύτερη ποιότητα θέασης.

Πώς μπορώ να συνδέσω τον αποκωδικοποιητή;

Βήμα 1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στον αποκωδικοποιητή (υποδοχή RF IN) για τα ψηφιακά κανάλια.

 

Βήμα 2. Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο (SCART, RCA ή HDMI)

 

Βήμα 3. Βάλτε τον αποκωδικοποιητή στην πρίζα.

 

Βήμα 4. Χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, βρείτε την είσοδο στην οποία έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή. Συνήθως περιγράφονται ως AV 1, 2..., ΕΧΤ 1, 2..., HDMI 1, 2...κ.λπ.

 

Βήμα 5. Συντονίστε τον αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ του, αφού πρώτα έχετε διαβάσει τις οδηγίες του. Για μεγαλύτερη ευκολία, επιλέξτε την αυτόματη αναζήτηση.

 

Αν όμως δεν εντοπιστούν καθόλου κανάλια ή εντοπιστούν μόνο κάποια από αυτά, προβείτε σε χειροκίνητη αναζήτηση.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια με το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή.

 

Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης χρειάζεται μόνο για να την ανοιγοκλείνετε και να ρυθμίζετε τον ήχο, τα χρώματα κ.λπ., όχι όμως για να αλλάζετε τα κανάλια.

 

Στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, διατίθενται τηλεκοντρόλ που συγκεντρώνουν τις λειτουργίες όλων των συσκευών.

Έχει «μπλοκάρει» ο αποκωδικοποιητής μου. Τι μπορώ να κάνω;

Αν έχει «μπλοκάρει» ο αποκωδικοποιητής της συσκευής σας, είτε αυτός είναι ενσωματωμένος είτε εξωτερικός, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να προχωρήσετε σε «επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων» ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Από την καρτέλα Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Default settings) και πατήστε ΟΚ.

 

2. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Ναι.

 

3. Εάν σας ζητηθεί κωδικός, πατήστε 0-0-0-0 ή 1-2-3-4.

 

4. Στην αρχική καρτέλα εγκατάστασης επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ.

 

5. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί πατήστε ΟΚ για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

 

Κάθε μοντέλο συσκευής διαφέρει, γι’ αυτό και μπορεί να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία ρύθμισης των καναλιών. Τα παραπάνω βήματα αποτυπώνουν τις πιο κοινές εντολές, συνεπώς για πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Πως μπορώ να συνδέσω έναν εξωτερικό αποκωδικοποιητή και μια παιχνιδομηχανή;

Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4 και χρειάζεται να συνδέσετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μεταφοράς ήχου και εικόνας (SCART, RCA ή HDMI) για τον αποκωδικοποιητή και ένα για την παιχνιδομηχανή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει η τηλεόραση από μία ελεύθερη θύρα για την κάθε συσκευή.

Μετά την αναζήτηση καναλιών σε όλα τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας (HD) βλέπω μαύρη εικόνα. Τι μπορώ να κάνω;

Πιθανόν ο δέκτης σας να μην υποστηρίζει το σήμα υψηλής ευκρίνειας (High Definition). Για να βεβαιωθείτε, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαγράψετε τα κανάλια HD που δεν εμφανίζονται και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε τυπική ευκρίνεια.

Η τηλεόραση και ο αποκωδικοποιητής μου είναι υψηλής ευκρίνειας (HD), αλλά δεν βλέπω τα τηλεοπτικά προγράμματα σε HD. Γιατί;

Εφόσον η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση HD, αρκεί να επανασυντονίσετε εκ νέου τον δέκτη σας. Επιπλέον, θα πρέπει το Κέντρο Εκπομπής που σας εξυπηρετεί να εκπέμπει τηλεοπτικούς σταθμούς σε ανάλυση HD. Συμβουλευθείτε την ενότητα «Συχνότητες Εκπομπής Τηλεοπτικών Σταθμών», ώστε να δείτε τα διαθέσιμα κανάλια από το Κέντρο Εκπομπής που σας εξυπηρετεί.

Το HD τι ανάλυση έχει;

Τα κανάλια ΗD (υψηλής ευκρίνειας) του δικτύου της Digea εκπέμπονται σε ανάλυση 1920x1080i με αναλογία διαστάσεων 16:9.

Το EPG εμφανίζεται μόνο στα αγγλικά. Γιατί;

Για να μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες στα ελληνικά, βεβαιωθείτε ότι ο ψηφιακός σας δέκτης υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα και ρυθμίστε τον στη συγκεκριμένη επιλογή.

 

Είναι πιθανό ο αποκωδικοποιητής να επιλέγει κατά βάση την αγγλική γλώσσα, λόγω εργοστασιακών ρυθμίσεων ακόμα κι αν υποστηρίζει την ελληνική. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας. Η υπηρεσία EPG παρέχεται από την εταιρεία μας στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο εξωτερικός αποκωδικοποιητής δεν δείχνει σωστά την ώρα και οι πληροφορίες EPG είναι λάθος. Τι μπορώ να κάνω;

Ρυθμίστε τον αποκωδικοποιητή στη σωστή ώρα από το Μενού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό του.

H ώρα στο δέκτη μου είναι σωστή, όμως το EPG δεν δείχνει σωστά το πρόγραμμα. Τι φταίει;

Αν υπάρχει μικρή αλλαγή στη ροή του προγράμματος ενός καναλιού (π.χ. καθυστέρηση έναρξης), ενδέχεται οι πληροφορίες του EPG να μην είναι απόλυτα συγχρονισμένες. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που μας κοινοποιούν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση

Είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται το τηλεοπτικό σήμα στα σπίτια μας ή όπου αλλού υπάρχει δέκτης τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, ο όρος «επίγεια» αναφέρεται στο ότι η τεχνολογία εκπομπής γίνεται από Κέντρα Εκπομπής στη Γη και όχι για παράδειγμα από δορυφόρο, ενώ ο όρος «ψηφιακή τηλεόραση» αναφέρεται στο είδος του τηλεοπτικού σήματος που φτάνει στο σπίτι μας και όχι στην τεχνολογία της τηλεόρασης/του δέκτη που υπάρχει στο σπίτι.

Μονοσυχνοτικό δίκτυο (Single Frequency Network - SFN)

Το μονοσυχνοτικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο συγχρονισμένων Κέντρων (σταθμών) Εκπομπής τα οποία εκπέμπουν όμοια σήματα στους ίδιους ραδιοδιαύλους (συχνότητες).

Switch-off

Παύση του επίγειου αναλογικού τηλεοπτικού σήματος με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του επίγειου ψηφιακού.

Switchover

Η διαδικασία της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση στα αγγλικά.

Αποκωδικοποιητής

Είναι η ηλεκτρονική συσκευή αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής σήματος video, ήχου και δεδομένων MPEG. Όταν συνδεθεί με μια κεραία (εσωτερική ή εξωτερική), λαμβάνει σήμα και το μετατρέπει σε σήμα συμβατό με τηλεόραση παλαιότερης τεχνολογίας. Στις σύγχρονες τηλεοράσεις ο αποκωδικοποιητής είναι συνήθως ενσωματωμένος στην συσκευή, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε παλαιότερα μοντέλα, ενδέχεται να υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο MPEG-2 και να μην μπορεί να αναπαράγει το ψηφιακό σήμα MPEG-4.

Κέντρο Εκπομπής

Η εγκατάσταση από την οποία εκπέμπεται το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Σταθμός Συμπληρωματικής Κάλυψης (Gap filler)

Ο Σταθμός Συμπληρωματικής Κάλυψης, γνωστός και ως τοπικός αναμεταδότης, είναι μικρής ισχύος εγκατάσταση επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος που χρησιμοποιείται για εκπομπή του ψηφιακού σήματος σε περιοχές που δεν καλύπτονται από κάποιο κύριο Κέντρο Εκπομπής.

Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)

Είναι ένα πρότυπο μετάδοσης επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Χρησιμοποιεί τα γνωστά από τις αναλογικές εκπομπές κανάλια UHF και VHF και η λήψη ψηφιακών εκπομπών γίνεται επίγεια μέσω κεραιών.

Δίαυλος / ραδιοδίαυλος (συχνότητες)

Τμήμα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων UHF εύρους 8 MHz.

Πολυπλεξία (multiplexing)

Είναι η τεχνική που δίνει τη δυνατότητα σε ψηφιακά δεδομένα από πολλές πηγές να μεταδίδονται μέσα από την ίδια γραμμή επικοινωνίας, όπως μια οπτική ίνα ή ένα κανάλι UHF, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών υψηλής χωρητικότητας. Με απλά λόγια, για την ψηφιακή τηλεόραση η πολυπλεξία είναι η τεχνική που καθιστά δυνατή την εκπομπή περισσοτέρων από ένα καναλιών σε κάθε συχνότητα και μάλιστα μαζί με συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG).

MPEG-4

Τεχνολογία κωδικοποίησης και συμπίεσης ψηφιακών οπτικοακουστικών δεδομένων. Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος αποθήκευσης και αναπαραγωγής πολυμέσων σήμερα και αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης.

Standard Definition (SD)

Πρότυπο για τηλεόραση κανονικής ευκρίνειας που αφορά στην ποιότητα/ανάλυση της εικόνας (576 γραμμών).

High Definition (HD)

Είναι ένα πρότυπο για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας που αφορά στην ποιότητα/ανάλυση της εικόνας (720 ή 1080 γραμμών).

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (Electronic Programme Guide - ΕPG)

Υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες, όπως ώρα προβολής, διάρκεια, σύντομη περιγραφή, σχετικά με το πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών. Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) δίνει πληροφορίες για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Η υπηρεσία υποστηρίζεται σε ελληνικά και αγγλικά, εφόσον λαμβάνουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες από τα κανάλια και είναι προσβάσιμη μέσα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του εξωτερικού αποκωδικοποιητή. Επίσης, το EPG δίνει τη δυνατότητα για άμεση ή προγραμματισμένη εγγραφή ενός προγράμματος, κλείδωμα, υπενθύμιση έναρξης κ.ά. Υπεύθυνος για το πρόγραμμα, τις πληροφορίες που το συνοδεύουν και τυχόν απρόοπτες αλλαγές είναι ο εκάστοτε τηλεοπτικός σταθμός.

Teletext

Το Teletext είναι η τεχνική μετάδοσης πληροφοριών κειμένου μέσω του σήματος ενός τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο εκπέμπεται κωδικοποιημένα και προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης, εφόσον αυτή το υποστηρίζει.

 

Χρησιμοποιεί το σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων ASCII (American Standard Code for Information Interchange) το οποίο περιλαμβάνει 128 χαρακτήρες (γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξης κ.λπ.) που εμφανίζονται σε 40 γραμμές οριζοντίως και 23 καθέτως.

 

Το Teletext αποτελείται από 800 σελίδες όπου μπορούν να εμφανιστούν πληροφορίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικές προβλέψεις, χρήσιμα τηλέφωνα, ανακοινώσεις, το πρόγραμμα του σταθμού, αποτελέσματα τυχερών παιχνιδιών κ.ά. Διατίθεται εφόσον οι δέκτες σας υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία, με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού στο τηλεκοντρόλ.

Υπηρεσία Υβριδικής τηλεόρασης (Hybrid TV - HbbTV)

To HbbTV είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των τηλεθεατών σε πλήθος νέου περιεχομένου με το πάτημα ενός πλήκτρου στο τηλεκοντρόλ.

 

Το HbbTV λειτουργεί σε τηλεοράσεις τύπου Smart TV που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και υπό την προϋπόθεση ότι ο τηλεοπτικός σταθμός που παρακολουθεί ο τηλεθεατής παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

Αν ισχύουν τα παραπάνω, τότε ο τηλεθεατής μόλις επιλέξει το συγκεκριμένο κανάλι βλέπει στην οθόνη του το σχετικό μήνυμα και πατώντας το πλήκτρο που αναφέρεται (συνήθως είναι το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ) μεταβαίνει σε ένα νέο μενού στο δέκτη του από όπου μπορεί να επιλέξει πλήθος νέων υπηρεσιών, όπως να δει παλαιότερα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών ή εκπομπών του καναλιού, να ενημερωθεί για προϊόντα που ίσως τον ενδιαφέρουν και πολλά άλλα.