Η Digea, είναι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και είναι πάντα πρόθυμη να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με ευαισθησία και ευσυνειδησία.

Κοινωνία

Στη Digea, από την αρχή της λειτουργίας μας και ως σήμερα, η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα σχετικά με τη χρήση της νέας τεχνολογίας του κόσμου της τηλεόρασης παραμένει υψίστης σημασίας.

Εθελοντές από το ανθρώπινο δυναμικό μας, σε όλο αυτό το ταξίδι της μετάβασης στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, έχουν συμβάλει ενημερώνοντας οργανισμούς, όπως Κ.Α.Π.Η. και άλλες δομές, για τις τότε επικείμενες μεταβάσεις και τον τρόπο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης.

Έχοντας προσφέρει δωρεάν εξοπλισμό, όπως αποκωδικοποιητές και τηλεοράσεις, ενεργούμε με κοινωνική ευαισθησία, με σκοπό να στηρίζουμε την κοινωνία μέσα από τον ρόλο μας.

Φροντίζουμε για τις κοινωνικές ανάγκες, προσφέροντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό & χρηστικά είδη στα σχολεία και στις δομές. 

Νοιαζόμαστε και συνεχίζουμε να ενεργούμε με κοινωνική υπευθυνότητα προσφέροντας βοήθεια όπου μπορούμε μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το κοινωνικό μας έργο.

Περιβάλλον

Αναγνωρίζουμε πλήρως την αξία που έχει το περιβάλλον για όλους μας!

Γι’ αυτό προωθούμε ενέργειες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και δρούμε υπέρ αυτού!

Αισθανόμαστε περήφανοι, καθώς κατά την ψηφιακή μετάβαση καταφέραμε παράλληλα να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας από τα Κέντρα Εκπομπής μας, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής, ικανές να υποστηρίζουν το έργο μας και να ωφελούν το περιβάλλον.

Συνεχίζουμε, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές εκπομπής σήματος και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές για τη συντήρηση των Κέντρων Εκπομπής. Ενθαρρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο για το περιβάλλον.

Στους χώρους εργασίας έχουμε καθιερώσει την ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, λαμπτήρων καθώς και μικρών ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικούς κάδους και διαθέτουμε τα προς ανακύκλωση είδη σε συνεργαζόμενη εταιρεία ανακύκλωσης.

Συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια και τα διαθέτουμε σε σωματεία που με τη συλλογή τους εξασφαλίζουν την αγορά και προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων.