Οδηγίες επνασυντονισμού
Πώς να συντονίσετε τα κανάλια σας εύκολα κι απλά
Έχετε τις εξής επιλογές ανάλογα με τη συσκευή σας:
1 Μπείτε στο Μενού (Menu) του δέκτη σας (με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή σας)
2 Επιλέξτε Εγκατάσταση (Installation) αν διαθέτετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή ή Ρυθμίσεις (Settings) αν διαθέτετε τηλεόραση με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή(1).
3 Πραγματοποιήστε Αυτόματο συντονισμό (Auto tuning)
4 Σε αυτήν την περίπτωση ο δέκτης αναζητά και αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα προγράμματα
Πραγματοποιήστε Χειροκίνητο συντονισμό (Manual tuning)
1 Σε αυτήν την περίπτωση ο δέκτης αποθηκεύει στη μνήμη τα προγράμματα συγκεκριμένης συχνότητας.
2 Στο τέλος της αναζήτησης πατήστε ΟΚ/ΝΑΙ (OK/YES).
3 Επιλέγετε Έξοδος (Exit)
 

Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε!

 

Πώς να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του δέκτη σας
1 Από την καρτέλα Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Default settings) και πατήστε ΟΚ
2 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Ναι (Yes)
3 Αν σας ζητηθεί κωδικός, πατήστε 0-0-0-0 ή 1-2-3-4
4 Στην αρχική καρτέλα εγκατάστασης επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ
5 Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί πατήστε ΟΚ για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε(1)

(1) Κάθε μοντέλο συσκευής διαφέρει, γι’ αυτό και μπορεί να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία ρύθμισης των καναλιών. Τα παραπάνω βήματα αποτυπώνουν τις πιο κοινές εντολές, συνεπώς για πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Τι μπορεί να εμφανιστεί στους δέκτες σας και πώς μπορείτε να λύσετε τυχόν προβλήματα

Το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού εμφανίζεται κανονικά. Βλέπω μαύρη εικόνα και δεν έχει ήχο.

Διαγράψτε όλα τα αποθηκευμένα προγράμματα και προβείτε σε νέα αναζήτηση προγραμμάτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε το δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια, προχωρήστε σε νέα αυτόματη αναζήτηση(1).

Το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού εμφανίζεται κανονικά. Βλέπω μαύρη εικόνα αλλά έχει ήχο κανονικά.

Σε περίπτωση που τα Κέντρα Εκπομπής που σας εξυπηρετούν εκπέμπουν τηλεοπτικούς σταθμούς σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition), το πιθανότερο είναι ότι η συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη λήψη σήματος σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition).

Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε τυπική ευκρίνεια ή, εναλλακτικά, να προμηθευτείτε εξωτερικό αποκωδικοποιητή που να υποστηρίζει τη λήψη σε υψηλή ευκρίνεια (HD). 

 

 

Μετά από τη διαδικασία της αυτόματης αναζήτησης, πιθανώς ο δέκτης σας να έχει αλλάξει σειρά στους τηλεοπτικούς σταθμούς που παρακολουθείτε. Για να αλλάξετε τη σειρά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πώς μπορώ να αλλάξω τη σειρά στους αγαπημένους μου τηλεοπτικούς σταθμούς στο τηλεκοντρόλ μου;
1 Πατήστε το μενού (Menu) ή τις ρυθμίσεις (Settings) στο τηλεκοντρόλ σας
2 Επιλέξτε τη ρύθμιση επεξεργασίας καναλιών (Channel editing setting)
3 Πλέον μπορείτε να βάλετε τους τηλεοπτικούς σταθμούς στη σειρά που επιθυμείτε(1)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεχίστε στις Συχνές ερωτήσεις.

(1) Καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία διαφέρει από δέκτη σε δέκτη, προτείνουμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.