Ρόδα, Καναλάκι, Ιθάκη & Φυτείες
13 Ιαν, 2015

16 Ιανουαρίου 2015 μόνο ψηφιακό σήμα στα κέντρα εκπομπής Ρόδα, Καναλάκι, Ιθάκη, Φυτείες

  • Έναρξη της ψηφιακής εκπομπής από τα κέντρα εκπομπής «Ρόδα», «Καναλάκι», «Ιθάκη», «Φυτείες» 
  • Όσοι λαμβάνουν σήμα ήδη ψηφιακά από τα κέντρα εκπομπής «Αίνος», «Ακαρνανικά», «Παντοκράτορας»  δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια 

 

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 θα ανάψει το ψηφιακό σήμα στα κέντρα εκπομπής «Ρόδα», «Καναλάκι», «Ιθάκη», «Φυτείες» με ταυτόχρονη παύση του αναλογικού, δίνοντας πρόσβαση σε μια νέα τηλεοπτική εμπειρία στις περιοχές που καλύπτονται από τα παραπάνω κέντρα. Με την ενεργοποίηση των τεσσάρων αυτών κέντρων εκπομπής ολοκληρώνεται η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική εποχή για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ζώνη. 

Όσοι τηλεθεατές παρακολουθούν τα προγράμματα της επιλογής τους αναλογικά και καλύπτονται από κάποιο από τα κέντρα εκπομπής «Ρόδα», «Καναλάκι», «Ιθάκη», «Φυτείες» θα χρειαστεί να διαθέτουν δέκτη [τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή] που να υποστηρίζει την τεχνολογία MPEG 4 και το πρωί της 16ης Ιανουαρίου να τον συντονίσουν στις συχνότητες της Digea: 

Δίκτυο εκπομπής  Κέντρα εκπομπής  Συχνότητες  MHz  Τηλεοπτικά κανάλια 
11 Ρόδα  30 546 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
34 578 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
54 738 Περιφερειακά 
56 754 Περιφερειακά 
13 Καναλάκι  27 522 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
28 530 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
46 674 Περιφερειακά 
51 714 Περιφερειακά 
17 Ιθάκη, Φυτείες  22 482 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
33 570 Ιδιωτικά Εθνικής Εμβέλειας 
59 778 Περιφερειακά 
30 786 Περιφερειακά 

Με αυτό τον τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε μια νέα τηλεοπτική εμπειρία, με δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων καναλιών, με τέλεια εικόνα και ήχο. 

Όσοι τηλεθεατές λαμβάνουν ήδη επίγεια ψηφιακά τα προγράμματα της επιλογής τους από τα κέντρα εκπομπής «Αίνος», «Ακαρνανικά» ή «Παντοκράτορας» δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν κάποια επιπλέον ενέργεια.