Διακοπή του σήματος της ΕΡΤ στο Νομό Αττικής

Η DIGEA, με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζει ότι το τηλεοπτικό σήμα της ΕΡΤ στο νομό Αττικής μεταφέρεται ψηφιακά από τον ίδιο το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ο οποίος είναι επίσης πάροχος υπηρεσιών δικτύου για τα κανάλια του. Δεδομένου αυτού η DIGEA δεν έχει καμία ευθύνη για τη σημερινή διακοπή του σήματος της ΕΡΤ στο νομό Αττικής.