Λαύριο
21 Μάιος, 2024

Έκτακτες τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 23.05.2024 - Λαύριο

Την Πέμπτη 23.05.2024, κατά το χρονικό διάστημα 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λαύριο