Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Aναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών [ΑΟΤ] για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας


Με επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] γνωστοποιείται η ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών [ΑΟΤ] για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στην οποία συμμετείχε μόνο η εταιρεία Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

«Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΕΕΤΤ] ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών [ΑΟΤ] για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου 2014 μέχρι 3 Απριλίου  2014 και σε αυτή συμμετείχε μόνο η εταιρεία DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., η οποία χαρακτήρισε ως εμπιστευτική την απάντηση της και συνεπώς δεν δημοσιεύεται.»

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.