Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

Με επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.] γνωστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. ανακηρύσσεται αποκλειστικός υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης.

«Με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ και μετά από έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής, η εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΕΤΤ, ο υπερθεματιστής θα ξεκινήσει την ανάπτυξη των υποδομών για τα δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 315 ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων.»

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.