Κέρκυρα
14 Μάιος, 2015

Παρεμβολές από την Ιταλία στην Κέρκυρα

Η Digea επιθυμεί να διευκρινίσει πως τα προβλήματα που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα στην Κέρκυρα αναφορικά με τη λήψη του τηλεοπτικού σήματος δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς η εκπομπή του σήματος πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα από τα κέντρα εκπομπής που καλύπτουν την εν λόγω περιοχή. 

Τα προβλήματα οφείλονται σε παρεμβολές από ψηφιακές εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών της Ιταλίας. Παρά τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες, όταν επικρατούν συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοείται η διάδοση των σημάτων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα να φτάνουν στις ελληνικές ακτές με ένταση ικανή να δημιουργήσει προβλήματα λήψεως, ενίοτε και μεγάλης διάρκειας. 

Η Digea εκπέμπει τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας στους διαύλους [συχνότητες] που προβλέπονται στον Χάρτη Συχνοτήτων [Κ.Υ.Α. 42800/2012] για τις περιοχές απονομής των νησιών του Ιονίου Πελάγους. Οι συγκεκριμένοι δίαυλοι είναι κατοχυρωμένοι για χρήση από την Ελλάδα σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών [I.T.U.] και οι γειτονικές χώρες οφείλουν να περιορίσουν τις εκπομπές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν παρεμβολές στις συγκεκριμένες συχνότητες. 

Η Digea έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα παρεμβολών που αντιμετωπίζουν οι τηλεθεατές στην Κέρκυρα από τις 20 Μαρτίου 2015. Οι αρμόδιοι φορείς θα κινήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τον χώρο των τηλεπικοινωνιών.