Τεχνικές εργασίες τη Δευτέρα 05.02.2024 - Λαύριο

Τη Δευτέρα 05.02.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 π.μ. – 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λαύριο