Λάκκα Σούλι
8 Απρ, 2024

Τεχνικές εργασίες τη Δευτέρα 15.04.2024 - Λάκκα Σούλι

Τη Δευτέρα 15.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 π.μ. – 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Λάκκα Σούλι