Αναβρυτή | Ρειχέα | Κύθηρα
14 Δεκ, 2023

Τεχνικές εργασίες τη Δευτέρα 18.12.2023 - Αναβρυτή | Ρειχέα | Κύθηρα

Τη Δευτέρα 18.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Αναβρυτή | Ρειχέα | Κύθηρα