Τεχνικές εργασίες τη Δευτέρα 18.12.2023 - Λήμνος

Τη Δευτέρα 18.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 13:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Λήμνος