Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)
7 Δεκ, 2023

Τεχνικές εργασίες την Δευτέρα 11.12.2023 - Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)

Τη Δευτέρα 11.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 12:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)