Κοτσυφιανά
17 Απρ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Κυριακή 21.04.2024 - Κοτσυφιανά

Την Κυριακή 21.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:00 - 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Κοτσυφιανά