Μυτιλήνη
22 Απρ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Παρασκευή 26.04.2024 - Μυτιλήνη

Την Παρασκευή 26.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 08:30 - 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Μυτιλήνη