Κορύλοβος
27 Μάιος, 2024

Τεχνικές εργασίες την Παρασκευή 31.05.2024 - Κορύλοβος

Τη Παρασκευή 31.05.2024, κατά το χρονικό διάστημα 11:00 π.μ. – 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Κορύλοβος