Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 07.03.2024 - Πύλη

Την Πέμπτη 07.03.2024, κατά το χρονικό διάστημα 01:30 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Πύλη