Παντοκράτορας
4 Δεκ, 2023

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 07.12.2023 - Παντοκράτορας

Την Πέμπτη 07.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Παντοκράτορας