Μελούνα | Κορύλοβος
5 Απρ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 11.04.2024 - Μελούνα | Κορύλοβος

Την Πέμπτη 11.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 09:30 π.μ. – 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στα κέντρα εκπομπής

 

Μελούνα | Κορύλοβος