Χορτιάτης
10 Ιουν, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 13.06.2024 - Χορτιάτης

Την Πέμπτη 13.06.2024, κατά το χρονικό διάστημα 08:30 π.μ. – 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Χορτιάτης