Κλειδί | Άνδρος | Μήλος
14 Φεβ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 15.02.2024 - Κλειδί | Άνδρος | Μήλος

Την Πέμπτη 15.02.2024, κατά το χρονικό διάστημα 01:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν Έκτακτες τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Κλειδί | Άνδρος | Μήλος