Θολό Ποτάμι
14 Μαρ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 19.03.2024 - Θολό Ποτάμι

Την Τρίτη 19.03.2024, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Θολό Ποτάμι