Βασιλάκι
17 Μάιος, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 23.05.2024 - Βασιλάκι

Την Πέμπτη 23.05.2024, κατά το χρονικό διάστημα 08:30 - 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Βασιλάκι