Πολύγυρος
27 Μάιος, 2024

Τεχνικές εργασίες την Πέμπτη 30.05.2024 - Πολύγυρος

Την Πέμπτη 30.05.2024, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 - 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Πολύγυρος