Σκύρος
30 Μάιος, 2024

Τεχνικές εργασίες την Τετάρτη 05.06.2024 - Σκύρος

Την Τετάρτη 05.06.2024, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Σκύρος