Τεχνικές εργασίες την Τετάρτη 17.04.2024. - Σύρος

Την Τετάρτη 17.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Σύρος