Τεχνικές εργασίες την Τετάρτη 24.04.2024 - Αίνος

Την Τετάρτη 24.04.2024, κατά το χρονικό διάστημα 03:00 - 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Αίνος