Τεχνικές εργασίες την Τετάρτη 27.03.2024 - Κάρπαθος

Την Τετάρτη 27.03.2024, κατά το χρονικό διάστημα 01:00 π.μ. – 06:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Κάρπαθος