Τεχνικές εργασίες την Τετάρτη 28.02.2024 - Αμοργός

Την Τετάρτη 28.02.2024, κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Αμοργός