Βασιλάκι
30 Μάιος, 2024

Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 04.06.2024 - Βασιλάκι

Την Τρίτη 04.06.2024, κατά το χρονικό διάστημα 08:30 - 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στo κέντρo εκπομπής

 

Βασιλάκι