Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)
8 Δεκ, 2023

Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 12.12.2023 - Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)

Την Τρίτη 12.12.2023, κατά το χρονικό διάστημα 08:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

Άγιοι Πάντες (Καλύμνου)