Νευροκόπι
12 Απρ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 16.04.2024 - Νευροκόπι

Την Τρίτη 16.04.2024 κατά το χρονικό διάστημα 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών στο κέντρο εκπομπής

 

Νευροκόπι