Μαλάξα | Πλακάλωνα | Κοτσυφιανά | Βίγλα (Χανίων)
15 Φεβ, 2024

Τεχνικές εργασίες την Τρίτη 20.02.2024 - Μαλάξα | Πλακάλωνα | Κοτσυφιανά | Βίγλα (Χανίων)

Την Τρίτη 20.02.2024, κατά το χρονικό διάστημα 01:00 π.μ. – 05:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες από τρίτο συνεργαζόμενο πάροχο, οι οποίες θα προκαλέσουν ολιγόλεπτες διακοπές της εκπομπής σήματος των περιφερειακών καναλιών στα κέντρα εκπομπής

Μαλάξα | Πλακάλωνα | Κοτσυφιανά | Βίγλα (Χανίων)