Διαδικασία εγκατάστασης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης

Η Digea παραθέτει από σήμερα ηλεκτρονικά τη διαδικασία επέκτασης της κάλυψης του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος για Σταθμούς Συμπληρωματικής Κάλυψης. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιποί ενδιαφερόμενοι από περιοχές της χώρας με περιορισμένη ή μη υπαρκτή λήψη τηλεοπτικού σήματος από τα κύρια κέντρα εκπομπής όπως αυτά καθορίζονται στον χάρτη συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος [Κ.Υ.Α. 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012], μπορούν να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία πατώντας εδώ