Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega

Η Digea, με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, διευκρινίζει τα εξής: 

 

Η σχέση με τον κάθε πελάτη διέπεται από όρους εμπιστευτικότητας τους οποίους η Digea τηρεί κατά γράμμα. 

 

Η Digea αντιμετωπίζει όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς πελάτες της χωρίς καμία διάκριση και πάντοτε σύμφωνα με όσα προβλέπει η Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), δυνάμει της οποίας λειτουργεί η εταιρεία. 

 

Η οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από την πλευρά της Digea με σκοπό την τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων και αφορά σε τηλεοπτικό σταθμό πελάτη, προβλέπεται στους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την προαναφερθείσα Άδεια και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τον πελάτη.